overlijden melden papieren

Overlijden melden: waarom zoveel papieren?

Bij afscheid nemen van een dierbare komt er veel op u af. Ook vragen van organisaties waar u het overlijden doorgeeft. Ze hebben allerlei documenten nodig. Maar welke precies? En waarom? Dat leggen we graag uit.

Geldzaken 23 dec 2019 3 minuten

Een overlijden bewijzen

Bij het melden van een overlijden vragen organisaties vaak naar documenten. Zo willen ze voorkomen dat iemand onterecht als overleden wordt geregistreerd. Of dat geld bij de verkeerde personen terechtkomt. Er is dus officieel bewijs nodig dat iemand overleden is. En wie precies de erfgenamen zijn.

Overlijden aan ons doorgeven

De Nabestaandendesk van Centraal Beheer helpt u om alle verzekeringen en bankzaken van de overledene te stoppen of aan te passen. Dit kan telefonisch of via een formulier. Onze medewerkers laten dan ook weten welke documenten nodig zijn om wijzigingen in orde te maken.

Zoveel papieren…

Waarom zijn deze documenten nodig?

Een arts stelt het overlijden officieel vast. Dit kan een huisarts zijn. Of een arts in een ziekenhuis of een zorginstelling. De arts maakt de Verklaring van Overlijden. Deze verklaring is nodig om aangifte van overlijden bij de gemeente te doen. Maar ook om de uitvaart te regelen.

Vóór de uitvaart moet u aangifte van overlijden doen in de gemeente waar iemand overleden is. Meestal regelt de uitvaartverzorger dat. Naast de Verklaring van Overlijden vraagt de gemeente om een geldig identiteitsbewijs. U krijgt dan een Akte van Overlijden.

Veel organisaties vragen naar dit bewijs van overlijden. Bijvoorbeeld om de huur op te zeggen of om een uitkering aan te vragen. Stuur dan altijd een kopie, geef de originele akte nooit weg.


 

Een organisatie die bij overlijden geld uitkeert, moet controleren wie daar recht op heeft. Volgens de wet zijn dat de langstlevende echtgenoot, de geregistreerd partner en de eventuele kinderen van de overledene. Hebben anderen recht op de erfenis? Dan staat dat in een testament.

Uw bank of verzekeraar vertelt met welke documenten u bewijst wie de erfgenamen zijn. Soms staat de naam van de partner in de Akte van Overlijden. In een trouwboekje staan de gegevens van de kinderen. Zijn deze bewijsstukken er niet? Vraag dan een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) bij de gemeente waar de overledene woonde. Let erop dat de namen en de geboortedata van de kinderen in dit uittreksel staan.

In een testament of in een laatste wilsbeschikking staat wat er na overlijden met de erfenis moet gebeuren. Vaak staan er ook persoonlijke wensen voor de uitvaart in. In een testament staat ook of er een executeur is. Dat is iemand die de geldzaken van de erfenis regelt. Dat kan een familielid zijn, maar ook iemand anders.

Een organisatie die bij overlijden geld uitkeert, wil altijd weten of er een testament is. Zo controleren ze wie de erfgenamen zijn. In het Centraal Testamentenregister (CTR) staat of er een testament is en bij welke notaris dat ligt. Iedere notaris kan in dit register kijken. U kunt dat zelf niet. Maar u kunt bij het CTR wel gratis een verklaring vragen. Daarvoor is een kopie van de Akte van Overlijden nodig.

Is er een testament? Dan kan een organisatie om een kopie van het testament vragen. Of om een Verklaring van erfrecht.

 

In een Verklaring van erfrecht zet een notaris wie er overleden is, of er een testament is en wat daarin staat. In de Verklaring van erfrecht staat ook wie de erfgenamen zijn en soms ook wie de geldzaken van de erfenis regelt.

Bij het regelen van geldzaken vragen banken en verzekeraars vaak om de Verklaring van erfrecht. Zo weten ze zeker dat ze bij overlijden geld aan de juiste persoon uitkeren.

Een Verklaring van erfrecht kost tussen de € 300,- en € 700,-. Vraag daarom altijd aan de bank of de verzekeraar of deze verklaring echt nodig is.

Controleren wie u bent

Heeft u recht op een uitkering? En vraagt u om dat geld op een bankrekening te storten? Dan moet u bewijzen wie u bent. Veel organisaties zijn wettelijk verplicht om dat te controleren. Zij vragen dan om een kopie van een identiteitskaart of een paspoort. Soms moet u ook een verklaring ondertekenen. Of een klein bedrag van een bankrekening overmaken of automatisch laten afschrijven. Zo controleren organisaties of de bankrekening waar ze geld op storten op de juiste naam staat.