Nabestaanden

Garantie Inkomen

Kies wat er gebeurt als u overlijdt

Garantie Inkomen is een verzekering. U kunt bij het afsluiten van de verzekering aangeven wat er met de uitkeringen gebeurt als u overlijdt. U heeft 2 keuzes:

  1. De uitkeringen stoppen als u overlijdt. U sluit de verzekering af op uw leven.
  2. Uw partner ontvangt uitkeringen als u overlijdt. U sluit de verzekering af op uw leven en op het leven van uw partner. Dat kan alleen als uw partner ook uw fiscaal partner is. Uw partner is dan de 2e verzekerde.

Daarnaast kunnen uw nabestaanden een speciale overlijdensrisicoverzekering afsluiten

Uw nabestaanden verzekeren dan dat deel van uw lijfrente dat nog niet is uitgekeerd als u overlijdt. Hiervoor sluiten zij een speciale overlijdensrisicoverzekering af. Wij noemen dat een Contraverzekering. Zij betalen hiervoor 1 keer een premie. Als u overlijdt ontvangen uw nabestaanden een eenmalige uitkering. Hierover betalen zij vaak geen belasting. Voor het afsluiten van een Contraverzekering is het nodig dat u een gezondheidsverklaring invult. Sloot u Garantie Inkomen ook af op het leven van uw partner? Dan verzekeren uw nabestaanden dat deel van de lijfrente dat nog niet uitgekeerd is als u en uw partner overleden zijn.

Regels als u lijfrentekapitaal erft

Bent u nabestaande en erft u lijfrentekapitaal? U kunt dit omzetten naar Garantie Inkomen. Er gelden wel speciale regels.

Kies wat u wilt met het vrijgekomen lijfrentekapitaal

  1. Op vaste momenten laten uitkeren. Uw relatie tot degene die overleed bepaalt de looptijd van de uitkeringen.
  2. In 1 keer laten uitkeren.

Maak uw keuze voor 31 december van het 2e jaar na het overlijden

Maakt u uw keuze niet op tijd? Dan wordt het kapitaal in 1 keer uitgekeerd. U betaalt dan in 1 keer inkomstenbelasting. En u kunt een boete krijgen van de Belastingdienst.

Uitkering berekenen Offerte aanvragen