Meer informatie

Extra Pensioen Sparen

U spaart voor later

Met Extra Pensioen Sparen bouwt lijfrente op als aanvulling op uw AOW en pensioen.

U spaart met fiscaal voordeel

Uw inleg mag u aftrekken van de belasting. U betaalt later wel belasting over de uitkeringen. Over uw spaargeld ontvangt u rente. U kunt niet onbeperkt sparen met belastingvoordeel. U mag maximaal uw jaarruimte inleggen. Uw jaarruimte is uw pensioentekort volgens de berekening van de Belastingdienst. Bereken hier uw jaarruimte.

Later zet u uw opgebouwde lijfrente om naar een uitkeringsproduct

U krijgt uw opgebouwde lijfrente dan per maand, kwartaal, halfjaar of jaar uitgekeerd. U bepaalt zelf bij welke financiële instelling u een uitkeringsproduct afsluit. Centraal Beheer kent 2 uitkeringsproducten: Extra Pensioen Inkomen en Garantie Inkomen.

Extra Pensioen Sparen is banksparen

U spaart op een bankspaarrekening. U bouwt hiermee lijfrente op als aanvulling op uw pensioen of AOW. U kunt ook lijfrente opbouwen via een verzekering. Bekijk de belangrijkste verschillen tussen een bankspaarrekening en een verzekering.

Hoe lang wilt u sparen?

Bij het openen van Extra Pensioen Sparen kiest u een einddatum. Dit is de datum waarop u uw spaartegoed wilt laten uitkeren. Dit noemen we ook wel de doeldatum.

U kunt de einddatum die u koos aanpassen

Bijvoorbeeld als u eerder wilt stoppen met sparen. Of juist als u door wilt sparen.

U kunt niet langer sparen dan 5 jaar na uw AOW-leeftijd

Er is een wettelijke einddatum waarop uw Extra Pensioen Sparen stopt. De wettelijke einddatum is 1 november van het 5e jaar nadat u uw AOW-leeftijd bereikt. Wij informeren u als u de wettelijke einddatum bijna bereikt.

Kies wat u doet na de einddatum van uw Extra Pensioen Sparen

Uw opgebouwde spaartegoed komt op de einddatum vrij. U heeft 2 keuzes:
  • U kunt uw geld omzetten in een uitkerende lijfrente. Dit betekent dat u uw spaargeld in termijnen krijgt uitgekeerd. U kunt kiezen voor een uitkerende lijfrente bij Centraal Beheer of een andere financiële instelling.
  • U kunt verder sparen bij Centraal Beheer of een andere financiële instelling. Dit kan alleen als u de wettelijke einddatum nog niet bereikte.

Maakt u geen keus na de einddatum?

Wij verlengen uw Extra Pensioen Sparen dan automatisch tot de wettelijke einddatum.

U zet uw spaargeld om in een uitkerende lijfrente na de wettelijke einddatum

Na de wettelijke einddatum van uw Extra Pensioen Sparen kunt u niet verder sparen. U zet uw opgebouwde spaargeld dan om naar een uitkerende lijfrente.

U bepaalt zelf hoeveel en wanneer u inlegt

Extra Pensioen Sparen is flexibel. U bepaalt zelf wanneer en hoeveel geld u inlegt in uw Extra Pensioen Sparen.

Maak zelf een bedrag over van uw vaste tegenrekening

U kunt op ieder moment een bedrag storten in uw Extra Pensioen Sparen. Een vast bedrag sparen kan ook. Bijvoorbeeld elke maand. Dat regelt u eenvoudig met een periodieke overschrijving bij uw bank. U mag niet meer inleggen dan uw fiscale jaarruimte. U kunt uw stortingen en uw saldo op elk moment inzien in Mijn Centraal Beheer.

U kunt ook geld inleggen dat nu bij een andere financiële instelling staat

Dit noemen we waardeoverdracht. U laat uw andere bank of verzekeraar weten dat u uw huidige lijfrenteproduct wilt overdragen naar Centraal Beheer.

Zelf online afsluiten

Weet u hoe een financieel product als Extra Pensioen Sparen werkt? Wat de risico’s en voorwaarden zijn? En of Extra Pensioen Inkomen past bij uw persoonlijke situatie?

U moet weten wat u afsluit. Dat staat in de wet

Extra Pensioen Sparen is een bankspaarproduct waarmee u uw lijfrente opbouwt. Er gelden bepaalde voorwaarden voor het opbouwen van een lijfrente.

U maakt een kennis- en ervaringstoets

Tijdens het online afsluiten beantwoordt u een aantal vragen. Zo toetst u of u voldoende weet over Extra Pensioen Sparen. En of u voldoende inzicht heeft in uw financiële situatie om dit product zelf af te sluiten.

Slaagt u niet in 1 keer voor de kennis- en ervaringstoets?

U kunt zich dan opnieuw voorbereiden en een hertoets maken. Slaagt u niet voor de hertoets? 3 maanden na uw hertoets mag u de kennis- en ervaringstoets opnieuw doen. U kunt Extra Pensioen Sparen wel afsluiten via een adviseur.

Bel (055) 579 8100 voor een gratis informatiegesprek

Twijfelt u of het verstandig is om zelf af te sluiten? Bel dan (055) 579 8100U bereikt ons van maandag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot 21.00 uur. En zaterdag van 9.00 uur tot 16.30 uur. voor een gratis informatiegesprek. Na dit gesprek kunt u een goede keuze maken of zelf afsluiten bij u past of dat u beter de hulp van een adviseurBel ons even op (055) 579 8100 voor de adviseurs waar wij mee samenwerken. kunt inschakelen.

Zelf online afsluiten

U kunt uw inleg 3 maanden terugvragen

Wilt u uw ingelegde geld toch voor iets anders gebruiken? Dan kunt u uw inleg terug laten storten.

Maakt u zelf geld over? Dan kunt u dit binnen 3 maanden terugvragen

U stuurt ons een bericht met de vraag uw ingelegde geld terug te storten. Dat kan met een e-mail naar eps@centraalbeheer.nl. Of per post naar Centraal Beheer, Afdeling Sparen, Postbus 82, 7300 AB Apeldoorn. U kunt het geld dat wij terugstortten niet aftrekken bij de aangifte van uw inkomstenbelasting.

Na 3 maanden kunt u uw ingelegde geld niet meer terugkrijgen

Wilt u dit toch? Dan moet u Extra Pensioen Sparen stopzetten. De Belastingdienst ziet dit als afkoop. Dat is een verboden handeling volgens de belastingregels. U betaalt dan belasting over uw geld. En u krijgt vaak een boete van de Belastingdienst.

Uw spaargeld is veilig

Extra Pensioen Sparen valt onder het depositogarantiestelsel van De Nederlandsche Bank N.V. (DNB).

Centraal Beheer is onderdeel van Achmea Bank N.V.

Achmea Bank N.V. heeft een bankvergunning van DNB. Uw spaargeld in Extra Pensioen Sparen valt daarom onder het Nederlandse depositogarantiestelsel.

Uw geld is tot € 100.000,- gegarandeerd

Binnen het depositogarantiestelsel is spaargeld bij Centraal Beheer gegarandeerd tot € 100.000,- per rekeninghouder. Dit geldt voor het totaal van uw spaargeld bij Centraal Beheer.

Zzp’ers worden gezien als privépersoon

Voor het depositogarantiestelsel is er geen verschil tussen uw privéspaargeld en uw geld als zzp’er. Uw geld valt dus onder het depositogarantiestelsel als u zzp’er bent. DNB telt uw privéspaargeld en uw zakelijke tegoeden bij elkaar op.

Lees meer over het Nederlandse depositogarantiestelsel.

Speciaal voor zzp’ers

Ook als ondernemer kunt u sparen voor pensioen met Extra Pensioen Sparen.

U kunt uw oudedagsreserve (FOR) inleggen

Als ondernemer kunt u een oudedagsreserve opbouwen. U doet dit door jaarlijks een deel van uw winst te reserveren. Het bedrag dat u jaarlijks mag reserveren hangt af van uw winst, de hoogte van uw opgebouwde oudedagsreserve en het vermogen van uw onderneming. Het maximum bedrag is € 8.775,- (2018). U kunt uw oudedagsreserve of een deel daarvan omzetten in een lijfrente. Uw inleg wordt belast als winst uit uw onderneming. Maar u kunt uw inleg weer aftrekken van uw inkomen in box 1.

U kunt uw stakingswinst inleggen

Staakt u uw bedrijf? U kunt de stakingswinst tot een maximum bedrag inleggen in Extra Pensioen Sparen. Uw stakingswinst is belast. Maar u kunt de stakingswinst die u inlegt ook weer aftrekken van uw inkomen in box 1. U vindt meer informatie bij de Belastingdienst.

Wat gebeurt er als u overlijdt?

Overlijdt u tijdens de looptijd van Extra Pensioen Sparen? Uw erfgenamen erven het spaargeld dat op uw rekening staat. Legt u een bedrag in via automatische incasso? Dan stoppen wij de automatische incasso.

Uw erfgenamen zetten het spaartegoed om in een lijfrente

Dat is de regel van de Belastingdienst. Ook geeft de Belastingdienst aan hoe lang de uitkeringen uit deze lijfrente moeten lopen. U en uw erfgenamen lezen meer in de brochure Extra Pensioen Sparen, informatie voor erfgenamen.

Wonen uw erfgenamen in het buitenland?

Centraal Beheer heeft geen lijfrenteproducten voor mensen die in het buitenland wonen. Wilt u het goed regelen voor erfgenamen die in het buitenland wonen? Overleg dan met uw notaris wat de mogelijkheden zijn.

Is uw erfgenaam een stichting, vereniging, B.V. of goed doel?

Dan wordt het spaartegoed alsnog belast met inkomstenbelasting. En de Belastingdienst legt een boete op. Overleg met uw notaris wat de mogelijkheden zijn om dit anders te regelen.

Wat gebeurt er als u gaat scheiden?

Wij blokkeren uw rekening als u gaat scheiden of uw geregistreerd partnerschap beëindigt. Ook kunt u sommige andere wijzigingen niet doorvoeren. Wij heffen de blokkade op als duidelijk is wie recht heeft op het spaargeld. Hiervoor hebben wij in elk geval een uitspraak van de rechter en een echtscheidingsconvenant nodig.

Wij openen een nieuwe rekening als uw ex-partner recht heeft op spaargeld

Krijgt uw ex-partner het spaargeld? En wil uw ex-partner dit in Extra Pensioen Sparen storten? Dan openen wij een nieuwe rekening op naam van uw ex-partner. Krijgen u en uw ex-partner een deel van het spaargeld? En wilt u allebei verder sparen met Extra Pensioen Sparen? Dan openen wij voor uw ex-partner een nieuwe rekening. Het spaargeld boeken wij dan volgens de afgesproken verdeling over naar de nieuwe rekening. Hier zijn kosten aan verbonden.

Wat gebeurt er als u emigreert?

Wilt u in de toekomst emigreren? Dan past Extra Pensioen Sparen misschien niet bij u.

Als u in het buitenland woont kunt u geen uitkerend lijfrenteproduct afsluiten

Na de einddatum van uw Extra Pensioen Sparen zet u uw spaargeld om een uitkerende lijfrente. Centraal Beheer en veel andere aanbieders hebben geen lijfrenteproducten voor mensen die in het buitenland wonen.

Emigreert u voor de einddatum naar het buitenland?

De Belastingdienst legt u een conserverende aanslag op. Dat is een aanslag die de Belastingdienst vaststelt maar die u nog niet hoeft te betalen. U krijgt 10 jaar uitstel van betaling. Houdt u zich in deze 10 jaar aan de regels van de Belastingdienst? Dan hoeft u de aanslag niet te betalen. Overtreedt u in deze 10 jaar de regels van de Belastingdienst? Dan moet u de aanslag aan de Belastingdienst betalen.

Uw Extra Pensioen Sparen stoppen

U kunt uw Extra Pensioen Sparen stoppen om een lijfrente-uitkering aan te kopen. Of om de opgebouwde waarde over te dragen aan een andere bank of verzekeraar. Stopt u om het tegoed voor iets anders te gebruiken? Dat is niet toegestaan. Als u het toch doet, betaalt u vaak veel belasting en een boete aan de Belastingdienst.

Laat ons weten dat u wilt stoppen

  • Stuur een e-mail naar eps@centraalbeheer.nl. Gebruik hiervoor het e-mailadres dat bij ons bekend is. Dat geeft ons meer zekerheid dat de e-mail echt van u komt. U vindt dit e-mailadres in Mijn Centraal Beheer.
  • Zet u in het onderwerp van uw e-mail het nummer van uw Extra Pensioen Sparen.

U betaalt kosten

Binnen 14 dagen na de opening van uw Extra Pensioen Sparen kunt u zonder kosten stoppen. Daarna mogen wij administratiekosten in rekening brengen. Heeft u een deposito bij uw Extra Pensioen Sparen? Dan mogen wij ook een boeterente of een vergoeding voor ons rentenadeel in rekening brengen. U ontvangt dan altijd eerst een e-mail met een overzicht van de kosten. Hierover leest u meer in artikel 7.7 van de voorwaarden.

Uw tegenrekening wijzigen

Voor het wijzigen van de tegenrekening stuurt u een e-mail naar eps@centraalbeheer.nl. Gebruik hiervoor het e-mailadres dat bij ons bekend is. U vindt dit e-mailadres in Mijn Centraal Beheer. Zet alstublieft het rekeningnummer van uw Extra Pensioen Sparen in het onderwerp van uw e-mail. Het nummer van de nieuwe tegenrekening zet u in de e-mail zelf. Na ontvangst van uw e-mail laten we u weten wat er nog nodig is om de wijziging definitief te maken.