Kosten

Extra Pensioen Sparen

Afsluitkosten

U betaalt € 89,- afsluitkosten

Afsluitkosten zijn kosten voor het verwerken van uw aanvraag.

U leest meer over de afsluitkosten in ons Dienstverleningsdocument

In ons Dienstverleningsdocument staat wat wij voor u doen. En hoeveel dat kost.

Administratiekosten als u iets aanpast

Soms betaalt u kosten als u iets aanpast tijdens de looptijd van Extra Pensioen Sparen.

U betaalt administratiekosten in de volgende situaties

  • Als u gaat scheiden en een nieuwe rekening opent voor uw ex-partner: € 100,-
  • Als u iets doet dat in strijd is met de belastingregels. En wij daardoor aanpassingen moeten doen in uw Extra Pensioen Sparen: € 100,-
  • Als u voor de einddatum stopt met een deposito: € 50,- per deposito, plus een vergoeding als Centraal Beheer een rentenadeel heeft.

U betaalt geen administratiekosten in de volgende situaties

  • Als de rekeninghouder overlijdt en erfgenamen Extra Pensioen Inkomen afsluiten
  • Als u de waarde overdraagt aan een andere bank of verzekeraar

Boete van belastingdienst

Als u uw opgebouwde lijfrente in 1 keer wilt laten uitkeren

U betaalt vaak een hoger belastingtarief en een boete als u uw lijfrente in 1 keer laat uitkeren.

Naar belasting Zelf online afsluiten

Kosten als u eerder stopt met een deposito

Wij kunnen een rentenadeel hebben als u een deposito voor de einddatum stopt. Als dat zo is, vergoedt u dit nadeel aan ons.

Als u uw depositorekening voor de einddatum stopt

Opende u bij uw Extra Pensioen Sparen 1 of meer depositorekeningen? En stopt u een depositorekening voor de einddatum? Dan betaalt u administratiekosten en een vergoeding voor ons rentenadeel. Als wij geen rentenadeel hebben, betaalt u alleen administratiekosten.

Zo berekenen we ons rentenadeel

Voorbeeld

1. Bepalen vergelijkingsrente

De vergelijkingsrente is de rente die we vergoeden op een nieuw deposito. Hierbij gaan we uit van een looptijd die gelijk is aan de resterende looptijd van uw deposito. Hebben we geen rente voor precies die looptijd? Dan kiezen we de rente die hoort bij de eerstvolgende kortere looptijd.

  • Is de vergelijkingsrente lager dan de rente op uw deposito? Dan hebben wij géén rentenadeel. U betaalt dan alleen administratiekosten. U vindt de actuele administratiekosten op onze website.
  • Is de vergelijkingsrente hoger dan de afgesproken rente van uw deposito? Dan hebben wij wel een rentenadeeel en volgt stap 2.

U heeft € 5.000 ingelegd op een deposito. En u stopt 2 jaar voor de afgesproken einddatum. De rente op uw deposito is 2,85%.

De rente van een nieuw deposito met een looptijd van 2 jaar is 3,25%. Dit is de vergelijkingsrente.

De vergelijkingsrente (3,25%) is hoger dan de rente op uw deposito (2,85%). Wij hebben een rentenadeel.

2. Berekenen rentebedrag op basis van de afgesproken rente

We berekenen het rentebedrag dat we tijdens de resterende looptijd zouden vergoeden over de inleg.
Jaar 1: 2,85% over € 5.000,- =
€ 142,50
Jaar 2: 2,85% over € 5.142,50 =
€ 146,56
Totaal: € 142,50 + € 146,56 =
€ 289,06

3. Berekenen rentebedrag op basis van de vergelijkingsrente

We berekenen het rentebedrag dat we nu vergoeden op een nieuw deposito met dezelfde looptijd en dezelde inleg.
Jaar 1: 3,25% over € 5.000,- =
€ 162,50
Jaar 2: 3,25% over € 5.162,50 =
€ 167,78
Totaal: € 142,50 + € 146,56 =
€ 330,28

4. Berekenen renteverschil

We berekenen het verschil tussen (3) en (2).
€ 330,28 - € 289,06 = € 41,22

5. Berekenen rentenadeel

U vergoedt ons het renteverschil niet in de toekomst, maar nu al. Daarom rekenen we het om naar de waarde op dit moment. Dat is de ‘contante waarde’. Bij de berekening van de contante waarde gebruiken we de vergelijkingsrente.
€ 41,22/(1,0325*1,0325) = € 38,67