Meer informatie

Extra Pensioen Inkomen

Waarom Extra Pensioen Inkomen?

Uw lijfrente komt vrij. U wilt het kapitaal dat vrijkomt laten uitkeren. Met deze uitkeringen vult u uw AOW en pensioen aan.

De voordelen van Extra Pensioen Inkomen

 • U kiest zelf hoeveel jaar u de uitkeringen ontvangt.
 • U kiest zelf hoe vaak en wanneer u de uitkeringen ontvangt.
 • De hoogte van de bruto uitkering blijft de hele looptijd gelijk.
 • Wij berekenen uw uitkering met een vaste rente. Bekijk de actuele rente.
 • Wij rekenen geen kosten voor het uitkeren van uw geld.
 • Uw erfgenamen ontvangen de uitkeringen als u overlijdt.
 • Uw geld is veilig. Extra Pensioen Inkomen valt onder het depositogarantiestelsel.

De looptijd en het aantal uitkeringen bepalen

U kiest met Extra Pensioen Inkomen zelf hoe vaak u uitkeringen ontvangt: per maand, kwartaal, halfjaar of jaar. U kiest hoe lang u de uitkeringen ontvangt. Uw mogelijkheden hangen af van uw leeftijd en de belastingregels.

Leeftijd Looptijd Uitkering per jaar
U heeft de AOW-leeftijd bereikt. Of bereikt de AOW-leeftijd in het kalenderjaar van de 1e uitkering. U kiest een looptijd tussen 5 jaar en 20 jaar. Maximaal € 21.483,- bruto (2018).
U heeft de AOW-leeftijd bereikt. Of bereikt de AOW-leeftijd in het kalenderjaar van de 1e uitkering. U kiest een looptijd van 20 jaar of langer. U kiest zelf het bedrag.
U bent jonger dan uw AOW-leeftijd en bereikt de AOW-leeftijd niet in het kalenderjaar van de 1e uitkering. De minimale looptijd is 20 jaar. Wij verhogen de looptijd met het aantal jaar dat u jonger bent dan uw AOW-leeftijd op het moment van de 1e uitkering. U kiest zelf het bedrag.

Let op: bouwde u lijfrente op voor 2014?

Dan mag u een uitkering afsluiten vanaf het kalenderjaar dat u 65 wordt. U kunt zelf uw looptijd bepalen. Deze moet minimaal 5 jaar zijn. En de uitkering mag niet meer zijn dan € 21.483,- bruto (2018).

Erft u een lijfrentekapitaal?

Dan spreken we over een nabestaandenlijfrente. Er gelden andere regels voor de looptijd en uitkering. Kies bij het berekenen van uw uitkering voor ‘Het lijfrentekapitaal dat u erfde’.

Bel (055) 579 8100 voor een gratis informatiegesprek

U bereikt ons van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 21.00 uur. En zaterdag van 9.00 tot 16.30 uur.

Bereken uw uitkering

Wanneer kunt u Extra Pensioen Inkomen afsluiten?

U kunt Extra Pensioen Inkomen afsluiten als u:

 • minimaal 4 maanden in Nederland woont. En ingeschreven staat in een Nederlandse gemeente.
 • een betaalrekening heeft bij een bank met een kantoor in Nederland. En de bank onder toezicht staat van De Nederlandsche Bank
 • 18 jaar of ouder bent.

Uw Extra Pensioen Inkomen start uiterlijk binnen 3 maanden

Bij de aanvraag van Extra Pensioen Inkomen kiest u een ingangsdatum. Komt uw lijfrente vrij voor de ingangsdatum van Extra Pensioen Inkomen? Dan kan dat gevolgen hebben voor uw kapitaal. Kies daarom een ingangsdatum die later is dan de datum waarop uw opgebouwde lijfrente vrijkomt. De ingangsdatum van Extra Pensioen Inkomen is maximaal 3 maanden in de toekomst. En start altijd op de 1e van de maand.

Zelf online afsluiten

Weet u hoe een financieel product als Extra Pensioen Inkomen werkt? Wat de risico’s en voorwaarden zijn? En of Extra Pensioen Inkomen past bij uw persoonlijke situatie?

U moet weten wat u afsluit. Dat staat in de wet

Extra Pensioen Inkomen is een bankspaarproduct waarmee u uw lijfrente laat uitkeren. Er gelden bepaalde voorwaarden voor het uitkeren van een lijfrente.

U maakt een kennis- en ervaringstoets

Tijdens het online afsluiten beantwoordt u een aantal vragen. Zo toetst u of u voldoende weet over Extra Pensioen Inkomen. En of u voldoende inzicht heeft in uw financiële situatie om dit product zelf af te sluiten.

Slaagt u niet in 1 keer voor de kennis- en ervaringstoets?

U kunt zich dan opnieuw voorbereiden en een hertoets maken. Slaagt u niet voor de hertoets? 3 maanden na uw hertoets mag u de kennis- en ervaringstoets opnieuw doen. U kunt Extra Pensioen Inkomen wel afsluiten via een adviseur.

Bel (055) 579 8100 voor een gratis informatiegesprek

Twijfelt u of het verstandig is om zelf af te sluiten? Bel dan (055) 579 8100U bereikt ons van maandag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot 21.00 uur. En zaterdag van 9.00 uur tot 16.30 uur. voor een gratis informatiegesprek. Na dit gesprek kunt u een goede keuze maken of zelf afsluiten bij u past of dat u beter de hulp van een adviseurBel ons even op voor de adviseurs waar wij mee samenwerken. kunt inschakelen.

Zelf afsluiten

Bouwde u uw lijfrente niet bij ons op?

U kiest zelf waar u uw lijfrente laat uitkeren. Ook als u uw lijfrente niet bij ons opbouwde kunt u bij ons Extra Pensioen Inkomen afsluiten. We spreken dan over kapitaaloverdracht.

Bouwde u uw lijfrente op bij Centraal Beheer?

U krijgt 2 tot 3 maanden voordat uw opgebouwde lijfrente vrijkomt een brief met meer informatie. U leest daarin de mogelijkheden om uw lijfrente uit te keren of te verlengen.

Voor kapitaaloverdracht maakten banken en verzekeraars afspraken

Bijvoorbeeld dat de overdracht van kapitaal binnen 14 dagen gebeurt. En dat het een geruisloze overdracht is. Lees meer over kapitaaloverdracht.

Uw geld is veilig

Centraal Beheer is onderdeel van Achmea Bank N.V. Achmea Bank N.V. heeft een bankvergunning van De Nederlandsche Bank N.V. (DNB). Uw geld in Extra Pensioen Inkomen valt daarom onder het Nederlandse depositogarantiestelsel.

Uw kapitaal tot € 100.000,- gegarandeerd

Binnen het depositogarantiestelsel is spaargeld tot € 100.000,- per rekeninghouder gegarandeerd. Heeft u andere spaarproducten van Achmea Bank N.V.? De spaartegoeden bij Centraal Beheer worden bij elkaar opgeteld.

Lees meer over het Nederlandse depositogarantiestelsel.

Regelingen voor ondernemers

Ook als ondernemer kunt u gebruikmaken van Extra Pensioen Inkomen. U kunt uw kapitaal uit uw oudedagsreserve (FOR) of stakingswinst uit laten keren met Extra Pensioen Inkomen.

Uw oudedagsreserve (FOR) omzetten in een lijfrente

Als ondernemer kunt u een oudedagsreserve (FOR) opbouwen. U doet dit door jaarlijks een deel van uw winst te reserveren. Het bedrag dat u jaarlijks mag reserveren hangt af van uw winst en de hoogte van uw opgebouwde oudedagsreserve (FOR). Het maximum bedrag is € 8.775,- (2018). U kunt uw oudedagsreserve (FOR) of een deel daarvan belastingvrij omzetten in een lijfrente.

Stakingswinst omzetten in een lijfrente

Bent u ondernemer en staakt u uw bedrijf? U kunt de stakingswinst tot een maximum bedrag belastingvrij omzetten in een lijfrente.

U leest meer over oudedagsreserve en stakingswinst op de website van de Belastingdienst.

Met Extra Pensioen Inkomen laat u uw lijfrente via een bankproduct uitkeren. Een andere mogelijkheid is om uw lijfrente via een verzekeringsproduct te laten uitkeren. Ons verzekeringsproduct is Garantie Inkomen. Wat is het verschil?

  • Een aantal jaren uw AOW en pensioen aanvullen
  • Levenslang uw AOW en pensioen aanvullen
  • Een periode tot aan uw AOW of pensioen overbruggen
  • Uitkeringen na overlijden naar erfgenamen
  • Uitkeringen schenken
  • Valt onder depositogarantiestelsel
  • Een aantal jaren uw AOW en pensioen aanvullen
  • Levenslang uw AOW en pensioen aanvullen
  • Een periode tot uw AOW en pensioen overbruggen met de waarde die u opbouwde voor 1 januari 2016
  • Uitkeringen na overlijden als u dit verzekert
  • Uitkeringen schenken als lijfrente gesloten voor 1990 of koopsom voor 1992
  • Ontslagvergoeding uitkeren als u die kreeg voor 1 januari 2014 en onderbraht in een lijfrente
  • Valt onder solvabiliteitseisen van De Nederlandsche Bank

Banksparen

Extra Pensioen Inkomen

Verzekeren

Garantie Inkomen

Een aantal jaren uw AOW en pensioen aanvullen
Levenslang uw AOW en pensioen aanvullen
Een periode tot uw AOW of pensioen overbruggen
U kunt alleen de waarde die u opbouwde vóór 1 januari 2006 hiervoor gebruiken
Uitkeringen na overlijden
Naar erfgenamen
Alleen als u dit verzekert
Uitkeringen schenken
Als lijfrente gesloten voor 1990 of koopsom voor 1992
Valt onder
Solvabiliteitseisen van De Nederlandsche Bank

Uw Extra Pensioen Inkomen stoppen

Het is niet toegestaan het geld van de rekening van uw Extra Pensioen Inkomen op te nemen. Als u het toch doet, moet u waarschijnlijk relatief veel belasting en een boete aan de Belastingdienst betalen.

Laat ons weten dat u wilt stoppen

 • Stuur een e-mail naar epi@centraalbeheer.nl. Gebruik hiervoor het e-mailadres dat bij ons bekend is. Dat geeft ons meer zekerheid dat de e-mail echt van u komt. U vindt dit e-mailadres in Mijn Centraal Beheer.
 • Zet u in het onderwerp van uw e-mail het nummer van uw Extra Pensioen Inkomen.

U betaalt kosten

Binnen 14 dagen na de opening van uw Extra Pensioen Inkomen kunt u zonder kosten stoppen. Daarna mogen wij administratiekosten en een vergoeding voor ons rentenadeel in rekening brengen. U leest hier meer over in artikel 1.13 van de voorwaarden. Houd er rekening mee dat u mogelijk relatief veel belasting en een boete aan de Belastingdienst moet betalen.

Uw tegenrekening wijzigen

Voor het wijzigen van de tegenrekening stuurt u een e-mail naar epi@centraalbeheer.nl. Gebruik hiervoor het e-mailadres dat bij ons bekend is. U vindt dit e-mailadres in Mijn Centraal Beheer. Zet alstublieft het rekeningnummer van uw Extra Pensioen Inkomen in het onderwerp van uw e-mail. Het nummer van de nieuwe tegenrekening zet u in de e-mail zelf. Na ontvangst van uw e-mail laten we u weten wat er nog nodig is om de wijziging definitief te maken.