Lijfrente laten uitkeren

Wat zijn uw mogelijkheden?


Uw lijfrente komt vrij. U wilt met het opgebouwde kapitaal uw AOW en pensioen aanvullen. Welke mogelijkheden heeft u?

U vult een aantal jaren uw AOW en pensioen aan

Dat kan via een verzekering of via een bankspaarproduct.

U vult levenslang uw AOW en pensioen aan

Dit kan alleen met een verzekeringsproduct. De uitkeringen kunnen voor of na uw 65e ingaan. Maar niet later dan 5 jaar nadat u de AOW-leeftijd bereikt. De uitkeringen gaan door tot u overlijdt.

U laat het bedrag ter overbrugging uitkeren

Dit kan alleen met een verzekeringsproduct. Een overbruggingslijfrente is een tijdelijke lijfrenteuitkering. Hiermee overbrugt u de periode tussen bijvoorbeeld stoppen met werken en uw pensioen of uw AOW. U kunt overbruggen met lijfrentekapitaal dat u vóór 1 januari 2006 opbouwde. Heeft u het jaar voor de einddatum van uw lijfrente al AOW ontvangen? Dan kunt u niet meer kiezen voor een overbruggingslijfrente.

U laat het bedrag in 1 keer uitkeren

In 1 keer laten uitkeren heet afkopen. U betaalt dan naast belasting ook een boete aan de Belastingdienst. Die boete heet revisierente en is maximaal 20% van het bedrag dat u laat uitkeren. Bij een bedrag tot € 4.351,- (2018) betaalt u geen boete. Heeft u meerdere lijfrentes bij dezelfde bank of verzekeraar? Dan moet u de bedragen bij elkaar optellen. Is het totaal meer dan € 4.351,- (2018)? Dan betaalt u een boete over het bedrag dat u in 1 keer laat uitkeren.

  • Een aantal jaren uw AOW en pensioen aanvullen
  • Levenslang uw AOW en pensioen aanvullen
  • Een periode tot uw AOW en pensioen overbruggen
  • Uitkeringen na overlijden naar erfgenamen
  • Uitkeringen schenken
  • Ontslagvergoeding uitkeren
  • Valt onder Depositogarantiestelsel
  • Een aantal jaren uw AOW en pensioen aanvullen.
  • Levenslang uw AOW en pensioen aanvullen
  • De waarde die u opbouwde voor januari 2016
   gebruiken om uw AOW of pensioen te overbruggen
  • Uitkering na overlijden alleen als u dit verzekert
  • Uitkeringen schenken alleen als lijfrente
   gesloten is voor 1990 of koopsom voor 1992
  • Ontslagvergoeding uitkeren alleen als u deze
   kreeg voor 1 januari 2014 en ondergebracht
   in een lijfrente.
  • Valt onder solvabiliteitseisen van
   De Nederlandse Bank.

Banksparen

Extra Pensioen Inkomen

Verzekeren

Garantie Inkomen

Een aantal jaren uw AOW en pensioen aanvullen
Levenslang uw AOW en pensioen aanvullen
Een periode tot uw AOW en pensioen overbruggen
U kunt alleen de waarde die u opbouwde vóór 1 januari 2006 hiervoor gebruiken
Uitkeringen na overlijden
Naar erfgenamen
Alleen als u dit verzekert
Uitkeringen schenken
Als lijfrente gesloten voor 1990 of koopsom voor 1992
Ontslagvergoeding uitkeren
Valt onder
Solvabiliteitseisen van De Nederlandsche Bank

Onze producten om lijfrente te laten uitkeren