Lijfrentekapitaal geërfd

Wat zijn uw mogelijkheden?


U heeft een lijfrente geërfd. Wat zijn uw mogelijkheden?

U koopt lijfrenteuitkeringen aan

Uw mogelijkheden hangen af van uw leeftijd en uw relatie tot degene die is overleden. Bekijk de tabel voor uw situatie. U kunt kiezen uit een bankspaarproduct en een verzekeringsproduct.

Bouwde de overledene lijfrente op in Extra Pensioen Sparen?

Dan leest u meer in de brochure Extra Pensioen Sparen, informatie voor erfgenamen.

Neem contact met ons op als u jonger bent dan 18 jaar

Als u nog geen 18 jaar bent mag u niet zelfstandig een lijfrenteproduct aanvragen. Alleen uw wettelijk vertegenwoordiger mag dat. Neem contact op met ons en wij bespreken graag uw mogelijkheden met u.

Neem contact met ons op als u een overlijden wilt doorgeven.

Ontving de overledene lijfrenteuitkeringen?

Neem dan contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

U kunt de lijfrente in 1 keer laten uitkeren

Lijfrentekapitaal in 1 keer laten uitkeren heet ook wel afkopen.

Afkopen is meestal financieel ongunstig

U betaalt naast inkomstenbelasting meestal ook een boete aan de Belastingdienst. Die boete heet revisierente en is maximaal 20% van het bedrag dat u laat uitkeren.

Onze producten om lijfrente te laten uitkeren