Pensioen & waardeoverdracht

Antwoord op uw vragen

U heeft via uw (ex-)werkgever een pensioen bij Centraal Beheer. Hier vindt u alle belangrijke informatie over waardeoverdracht bij elkaar. Wel zo makkelijk!
Bouwde u eerder pensioen op? En is uw pensioen hoger dan € 474,11 (2018) per jaar? Dan kunt u uw pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenregeling. Dit noemen we waardeoverdracht. Wij kunnen berekenen wat dit voor uw pensioen betekent. Vul het aanvraagformulier in en stuur het naar ons op:

Centraal Beheer
Afdeling Pensioenservice
Antwoordnummer 297
7300 VB APELDOORN
Bent u bij uw huidige werkgever na 1 januari 2015 in dienst getreden? Dan hoeft u dit niet meer voor een bepaalde termijn aan ons door te geven.
Als u heeft aangegeven gebruik te willen maken van waardeoverdracht naar de pensioenregeling bij ons dan vragen wij bij uw vorige verzekeraar of het pensioenfonds gegevens op. Zij heeft maximaal twee maanden de tijd om ons uw gegevens door te geven. Daarna hebben wij maximaal twee maanden om u een offerte te verstrekken.
Ja, nadat u een offerte van ons kreeg. U stuurt dan binnen 2 maanden de offerte ondertekend naar ons terug.
Ja. Van ons krijgt u een bevestiging als het pensioen van uw vorige pensioenuitvoerder naar ons is overgedragen. Uw oude pensioenuitvoerder moet uiterlijk binnen één week nadat u onze offerte hebt ondertekend het geld aan ons overmaken. Zodra wij dit ontvangen hebben ontvangt u van ons een overzicht van uw pensioen.
Dit kan verschillende oorzaken hebben. Heeft u bijvoorbeeld uw pensioengeld bij een pensioenfonds? Dan kan uw pensioen niet worden overgedragen als de ‘dekkingsgraad’ te laag is. Dat heet ‘onderdekking’. Wanneer dit het geval is, dan krijgt u hier bericht over. Zodra het pensioenfonds weer aan alle wettelijke eisen voldoet, dan kan uw pensioen alsnog worden overgedragen.