Scheiden en beëindiging geregistreerd partnerschap of samenwonen

Gevolgen voor uw pensioen

Gaat u scheiden? Stopt uw geregistreerd partnerschap? Dan heeft dat gevolgen voor uw ouderdoms­pensioen en het partnerpensioen van uw ex-partner. Stopt u met samenwonen? Dan heeft dit alleen gevolgen voor het partnerpensioen van uw ex-partner. Voor de verdeling van het ouderdoms­pensioen gelden wettelijke regels. Dat geldt ook voor het recht op partnerpensioen.

Een scheiding of beëindiging van het geregistreerd partnerschap moet u aan ons melden

Bij een scheiding of beëindiging van geregistreerd partnerschap ontvangen wij van de Basisregistratie Personen (BRP) automatisch een melding. Wij halen dan uw ex-partner van uw polis af. Maar u moet zelf ook nog iets doen. U moet namelijk zo snel mogelijk de afspraken over uw pensioen aan ons doorgeven. Doe dit uiterlijk binnen 2 jaar. Heeft uw ex-partner recht op een deel van uw ouderdoms­pensioen? Dan regelen wij de uitbetaling hiervan rechtstreeks met uw ex-partner. Geeft u uw afspraken niet binnen 2 jaar aan ons door? Dan moet u op het moment dat u met pensioen gaat de betaling aan uw ex-partner zelf regelen.

Voor het melden van uw beëindiging huwelijk of geregistreerd partnerschap kunt u gebruik van dit formulier: Mededeling van scheiding in verband met verdeling van ouderdoms­pensioen.

U kunt afwijken van de wettelijke verdeling van het ouderdoms- en/of partnerpensioen

Heeft u in de huwelijks­voorwaarden, partnerschaps­voorwaarden of het echtscheidings­convenant afwijkende afspraken gemaakt over de verdeling van het ouderdomspensioen en/of partnerpensioen? Dan kunt u dit aan ons doorgeven via dit formulier: Mededeling van scheiding in verband met verdeling van ouderdoms­pensioen. Heeft u bij het beëindigen van het samenwonen afgesproken dat u ex-partner geen recht meer heeft op partnerpensioen? Geef dit dan aan ons door.

Beëindiging van het samenwonen moet uw werkgever aan ons doorgeven

Heeft u het samenwonen met uw ex-partner beëindigt? Dan moet u aan uw werkgever vragen of hij dit aan ons doorgeeft. Uw werkgever doet dit via onze online administratie. Zodra wij deze melding hebben ontvangen halen wij uw ex-partner van uw polis af.

Heeft u vragen?

Hieronder leest u de antwoorden op veel voorkomende vragen.
Uw ex-partner heeft recht op de helft van het ouderdoms­pensioen dat u opbouwde tijdens uw huwelijk of geregistreerd partnerschap. Ook als u gaat scheiden kunt u hier andere afspraken over maken. Dit wordt dan vastlegt in het echtscheidings­convenant.
Uw ex-partner krijgt volgens de wet geen deel van uw ouderdomspensioen.
In de meeste pensioenregelingen is een partnerpensioen verzekerd. Hierdoor krijgt uw partner bij uw overlijden een uitkering. Als u gaat scheiden of uw geregistreerd partnerschap beëindigt dan heeft dit gevolgen voor uw partnerpensioen. U krijgt van ons bericht over de gevolgen

Neem bij einde samenwoning contact met ons op. Ons telefoonnummers is (055) 579 4488. U bereikt ons van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.30 uur. We helpen u graag!

Lees alles over scheiden

Emotioneel, maar er moet ook van alles geregeld worden. Wat gebeurt er met de woning? Welke afspraken maakt u over de opvoeding van de kinderen? En welke financiële zaken moet u regelen? Wij helpen u op weg.
Naar kennisplatform scheiden