Uniform Pensioenoverzicht

Uw Uniform Pensioenoverzicht is opgesteld met uw gegevens op 31 december. Verandert uw salaris of uw pensioenregeling dit jaar? Dan vindt u de gevolgen van deze wijzigingen op uw volgende UPO.

Woont u in Nederland? Dan nemen wij de naam- en adresgegevens over uit Basisregistratie Personen (BRS). Wij verzoeken u de foutieve gegevens te laten wijzigen bij de gemeente waar u woont. Woont u in het buitenland? Geef dan de juiste gegevens schriftelijk door aan uw werkgever.

Het is mogelijk dat in uw pensioenregeling geen partnerpensioen is opgenomen. De partnergegevens staan dan niet op het UPO.

Is er wel een uitkering bij overlijden opgenomen en voldoet uw partner aan de voorwaarden zoals die in het pensioenreglement staan? Dan is uw partner niet bij ons bekend. U kunt de partnergegevens aan uw werkgever doorgeven. Uw werkgever meldt uw partner dan bij ons aan. Het partnerpensioen staat dan in uw volgende overzicht.

Ook is het mogelijk dat wij partnerpensioen apart registreren. U ontvangt dan ook een UPO voor het partnerpensioen.

Op het UPO ziet u de gegevens zoals ze op 31 december bij ons in de administratie stonden. Mogelijk was uw echtscheiding, einde samenwoning of einde geregistreerd partnerschap op 31 december nog niet door ons verwerkt.

Dat kan meerdere oorzaken hebben.

  • Uw pensioenregeling is gewijzigd. De datum van indiensttreding is dan de datum waarop de pensioenregeling wijzigt.
  • U koos voor waardeoverdracht. Hierdoor krijgt u extra dienstjaren toegekend. De datum van indiensttreding ligt daarom vóór de werkelijke datum van indiensttreding.
  • U was te jong. De datum van indiensttreding is dan de datum waarop u oud genoeg was om deel te nemen aan de pensioenregeling.
  • Uw werkgever koos een andere pensioenuitvoerder. De datum van indiensttreding is dan de datum dat uw werkgever de pensioenregeling bij ons verzekerde.

U kunt daarover contact opnemen met uw werkgever. Hij geeft de wijzigingen aan ons door. Uw gewijzigde gegevens vindt u terug op het UPO van volgend jaar.

Het UPO wordt alleen verstrekt voor verzekeringen die onder de Pensioenwet vallen. Dit zijn pensioenuitkeringen bij pensionering, overlijden of arbeidsongeschiktheid die uw werkgever regelde. Een (aanvullende) lijfrenteverzekering valt bijvoorbeeld niet onder de Pensioenwet. Daarom ontvangt u hiervan geen UPO.

U kunt meerdere pensioenregelingen en/of soorten pensioenovereenkomsten hebben. Per pensioenregeling en/of soort pensioenovereenkomst ontvangt u een UPO. Het soort overeenkomst van uw pensioenregeling staat bovenaan op de eerste pagina van uw UPO.

Een andere reden dat u meerdere UPO’s kunt ontvangen, is als wij uw verschillende pensioenen, bijvoorbeeld ouderdomspensioen en prepensioen, apart administreren.

Heeft u bij een andere werkgever ook pensioen opgebouwd? Dan ontvangt u daarvoor mogelijk ook een UPO.