Pensioen & arbeidsongeschiktheid

U heeft via uw (ex-)werkgever een pensioen bij Centraal Beheer. Hier vindt u alle belangrijke informatie over arbeidsongeschiktheid bij elkaar. Wel zo makkelijk!

Heeft u 1 van deze pensioenproducten?

  • Flexibel Renteniers Plan
  • Online Werknemer Pensioen
  • Flexibel Bedrijfs Pensioen

Dan bent u voor PVA verzekerd. Weet u niet welk pensioenproduct u heeft? Op uw polis, startbrief en Uniform Pensioenoverzicht staat de naam van het product vermeld. U kunt dit ook navragen bij uw werkgever.

Heeft u een andere pensioenregeling? Dan krijgt u soms premievrijstelling. Overleg dat met uw werkgever.

Bent u verzekerd voor PVA? Dan hangt de hoogte van uw vrijstelling af van:

  • hoe arbeidsongeschikt u bent. Het UWV bepaalt dat;
  • het percentage vrijstelling in uw pensioenregeling dat hoort bij uw arbeidsongeschiktheid.

De PVA krijgt u zolang u arbeidsongeschikt bent. Maar niet langer dan het moment dat u de pensioenleeftijd heeft bereikt. En ook niet langer dan wanneer uw AOW uitkering ingaat.

Dat leest u in:

 

Bent u verzekerd voor een AOP? Dan hangt de hoogte van uw uitkering af van:

  • hoe arbeidsongeschikt u bent. Het UWV bepaalt dat;
  • de voorwaarden in uw pensioenregeling.

Het AOP krijgt u zolang u arbeidsongeschikt bent. Maar niet langer dan het moment dat u de pensioenleeftijd heeft bereikt. En ook niet langer dan wanneer uw AOW uitkering ingaat.

  • Is PVA niet voor u verzekerd? Dan bouwt u geen pensioen meer op over het deel dat u arbeidsongeschikt bent geworden. Om dit verlies aan inkomen vanaf uw pensioenleeftijd zo klein mogelijk te houden kunt u dan zelf een extra voorziening voor later afsluiten. Dit kan bijvoorbeeld een lijfrenteverzekering of bancaire lijfrente zijn.
  • Heeft u geen arbeidsongeschiktheidspensioen? Dan krijgt u na twee jaar ziekte een gedeeltelijke of volledige WIA-uitkering van het UWV. Als u minder dan 35% arbeidsongeschikt bent krijgt u geen WIA-uitkering. Krijgt u wel een WIA-uitkering? Dan is deze lager dan het loon dat u had voordat u ziek werd. Dit verlies aan inkomen kunt u verzekeren met bijvoorbeeld een arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Meer informatie over sparen voor later (bank sparen en levensverzekering) leest u hier.