Life cycles

Hoe werkt dat?

Wij beleggen de premies voor uw pensioen. U heeft op uw pensioendatum dan een pensioenkapitaal. U koopt met dit kapitaal een pensioen. Beleggen volgens een life cycle betekent dat wij de beleggingen automatisch aanpassen naarmate uw pensioendatum dichterbij komt.

U kunt uw pensioenkapitaal beleggen volgens 4 verschillende life cycles:

U belegt bij de life cycle ‘voorzichtig’ veel in obligaties. U loopt het minste risico. En u heeft het laagste verwachte rendement.
Life cycle voorzichtig
U heeft bij de life cycle ‘gemiddeld’ niet het minste, maar ook niet het meeste risico. Het verwachte rendement is niet het laagste en niet het hoogste.
Life cycle gemiddeld
U belegt bij de life cycle ‘ambitieus’ relatief veel in aandelen tot uw pensioen. Het risico is hoger dan bij de life cycle ‘Gemiddeld’. Dat betekent dat de mogelijke uitschieters (hoger en lager) in opbrengst groter zijn. De verwachte opbrengst is hoger dan bij de gemiddelde life cycle.
Life cycle ambitieus
U heeft bij de life cycle ‘dynamisch’ het meeste risico. Het verwachte rendement is ook het hoogst. Deze life cycle is speciaal bedoeld voor mensen die hun pensioenkapitaal ook ná hun pensioen willen beleggen.
Life cycle dynamisch

Hoeveel risico u neemt, heeft gevolgen voor het pensioen dat u krijgt

De life cycles en hun bijbehorende beleggingen verschillen van elkaar in verwachte opbrengst (rendement) en in risico.

  • Kiest u voor veel risico? En dus voor een life cycle die meer in aandelen belegt?
    Dan heeft u waarschijnlijk een hoger pensioen. Maar de mogelijke uitschieters in de opbrengst (naar boven en naar beneden) zijn dan ook groter.
  • Kiest u voor minder risico? En dus voor een life cycle die meer in obligaties belegt?
    Dan krijgt u waarschijnlijk minder pensioen. Maar u heeft dan meer zekerheid over de hoogte van uw pensioen.

Hoe ouder u wordt, hoe minder risico uw pensioen loopt

Als uw pensioendatum dichterbij komt, stemmen we in alle life cycles de beleggingen af op de aankoop van uw pensioen. Dus minder in aandelen en meer in obligaties. Daardoor wordt de kans op grote tegenvallers door rentewijzigingen bij de aankoop van uw pensioen kleiner. Door te beleggen in langlopende obligaties zorgen we ervoor dat uw pensioen minder afhankelijk wordt van de rente op uw pensioendatum (renterisico).

Bepaal hoe we uw pensioenkapitaal moeten beleggen

U bepaalt uw risicoprofiel op uw persoonlijke website. We weten aan de hand daarvan volgens welke life cycle we voor u moeten beleggen.