Beleggersinformatie

Wat is het?

Informatie over uw beleggingsverzekering

Wanneer u een premieovereenkomst heeft dan ontvangt u van ons jaarlijks informatie over uw beleggingsverzekering. Hierin leest u hoe uw beleggingen zich ontwikkelen. En wat de kosten van uw beleggingen zijn. Ook krijgt u inzicht in hoeveel de risicopremies waren. Risicopremies worden betaald voor bijvoorbeeld het verzekeren van een partner- of wezenpensioen of premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid.