Zelf beleggen

U neemt de verantwoordelijkheid van ons over

Bij een aantal pensioenregelingen mag u uw geld voor uw pensioen zelf beleggen. Wanneer dit is, leest u hier. U bepaalt dan zelf hoeveel procent u in een bepaald fonds wilt beleggen. U kunt uw geld voor uw pensioen verspreiden over onze 9 verschillende fondsen. En we hebben de Basisgarant rekening. U kiest zelf in hoeveel van deze 9 fondsen u wilt beleggen. Wilt u zelf beleggen? Dan moet u eerst uw risicoprofiel invullen. 

Kiest u om zelf te beleggen? Dan neemt u de volledige verantwoordelijkheid van ons over

U bent zelf volledig verantwoordelijk voor uw beleggingen. Bij life cycle beleggingen zijn wij hier verantwoordelijk voor. Bij life cycle beleggingen passen wij uw beleggingen automatisch aan als uw pensioendatum dichterbij komt. Dat doen wij niet als u zelf belegt. Wij kijken wel ieder jaar of uw beleggingen passen bij uw risicoprofiel. Dit profiel bepaalt hoeveel risico u in de beleggingen kunt en wilt nemen. U heeft deze ingevuld voordat u zelf bent gaan beleggen. Wijken de beleggingen af van uw risicoprofiel? Dan adviseren wij u om te beleggen op basis van de life cycles.

Doe de “Toets zelf regie over beleggen” voordat u zelf gaat beleggen

Wilt u zelf beleggen voor uw pensioen? Dan toetst u of u voldoende weet over beleggen. U vult 5 vragen in. U krijgt aan de hand van uw antwoorden ons advies. Vul de toets hier in.