Wanneer belegt u?

Beleggen

Heeft u een premieovereenkomst? Dan wordt het geld voor uw pensioen belegd. Het bedrag dat u belegt, bepaalt voor een groot deel hoeveel pensioen u uiteindelijk krijgt.

Uw werkgever bepaalt hoe u kunt beleggen

Hoe u kunt beleggen is afhankelijk van de pensioenregeling die u heeft. Uw werkgever bepaalt of u kunt beleggen in life cycles of dat u ook zelf kunt beleggen. De life cycle waarin u belegt is afhankelijk van het pensioenproduct. En van het risicoprofiel dat u bepaalt. Hier leest u meer over het beleggen in life cycles en zelf beleggen.

Beleggingen per product

U ziet in onderstaande tabel hoe u uw premie kunt beleggen met uw pensioenproduct. U leest op uw persoonlijke website welk product u heeft. U leest het ook op uw Uniform Pensioenoverzicht. U krijgt dat ieder jaar van ons.

Beleggingsmogelijkheden Flexibel Renteniers Plan Online Werknemer Pensioen
Life Cycle Beleggen 4 life cycles met risicoprofiel U belegt via life cycle 'gemiddeld'
Zelf beleggen U kiest uit 9 beleggingsfondsen en de Basisgarant rekening * Niet mogelijk

* Uw werkgever moet voor deze mogelijkheid gekozen hebben. Heeft hij dit niet? Dan kunt u niet zelf beleggen. U belegt dan in life cycles.