Uniform pensioenoverzicht

Wat is het?

Als uw werkgever uw pensioen bij ons heeft verzekerd dan ontvangt u van ons een aantal documenten. Graag leggen wij u hier uit wat het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) is. En wat u van ons mag verwachten. Wij leggen u daarnaast uit hoe u een digitaal UPO kunt aanvragen en hoe u deze op de Even Pensioen App kunt bekijken. Op deze pagina geven wij ook antwoord op veelgestelde vragen over het UPO.

Uniform Pensioenoverzicht

In het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) ziet u wat u aan pensioen heeft opgebouwd. En wat er voor u verzekerd is. U heeft daarmee inzicht in wat u op dit moment heeft en wat u krijgt als u bij uw huidige werkgever in dienst blijft tot uw pensioendatum. U ontvangt van ons jaarlijks een UPO. Zo blijft u goed op de hoogte. Bent u niet meer in dienst bij uw werkgever? Dan ontvangt u eens in de vijf jaar een UPO van ons.

Misschien krijgt u meerdere overzichten

Dat gebeurt als u ook in een andere pensioenregeling pensioen opbouwt. U krijgt dan ook van de andere pensioenuitvoerder een UPO. Kijk voor een totaaloverzicht op Mijn Pensioenoverzicht.

Ontvang uw UPO digitaal

Zo geregeld!

U kunt u uw UPO ook digitaal ontvangen. Zo heeft u overal en altijd toegang tot uw gegevens, kunnen wij u nog beter informeren én helpen we samen de natuur een handje.

Geef online uw keuze aan ons door

U kreeg van ons een kaart. Via de post, of via e-mail. Op deze kaart staat een unieke code waarmee u kunt inloggen op www.centraalbeheer.nl/upo. Daar kunt u ons laten weten hoe u uw pensioeninformatie van Centraal Beheer in de toekomst wilt ontvangen. U regelt het in slechts 2 minuten! Heeft u de kaart niet ontvangen? Stuur dan een mailtje naar pensioenservice@centraalbeheer.nl. Vermeld hierbij uw Burgerservicenummer (BSN).

Bekijk uw UPO op uw tablet

Heeft u een tablet? Download dan onze Even Pensioen App en bekijk uw UPO op uw tablet.

Het Uniform Pensioenoverzicht (UPO): wat wilt u weten?

Wat zijn belangrijke vragen die wij vaak horen? Lees ze hier – met het antwoord erbij.

Uw Uniform Pensioenoverzicht is opgesteld met uw gegevens op 31 december. Verandert uw salaris of uw pensioenregeling dit jaar? Dan vindt u de gevolgen van deze wijzigingen op uw volgende UPO.

Woont u in Nederland? Dan nemen wij de naam- en adresgegevens over uit de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens. Wij verzoeken u de foutieve gegevens te laten wijzigen bij de gemeente waar u woont. Woont u in het buitenland? Geef dan de juiste gegevens schriftelijk door aan uw werkgever of rechtstreeks aan ons.

Het is mogelijk dat in uw pensioenregeling geen partnerpensioen is opgenomen. De partnergegevens staan dan niet op het UPO. Is er wel een uitkering bij overlijden opgenomen en voldoet uw partner aan de voorwaarden zoals die in het pensioenreglement staan? Dan is uw partner niet bij ons bekend. U kunt de partnergegevens aan uw werkgever doorgeven. Uw werkgever meldt uw partner dan bij ons aan. Het partnerpensioen staat dan in uw volgende overzicht. Ook is het mogelijk dat wij partnerpensioen apart registreren. U ontvangt dan ook een UPO voor het partnerpensioen.

Op het UPO ziet u de gegevens zoals ze op 31 december bij ons in de administratie stonden. Mogelijk was uw echtscheiding, einde samenwoning of einde geregistreerd partnerschap op 31 december nog niet door ons verwerkt. Bekijk ook het filmpje over scheiden & pensioen

Wij administreren uw Anw-hiaatpensioen apart. U ontvangt hiervoor een apart UPO.

Dat kan meerdere oorzaken hebben.

  • Uw pensioenregeling is gewijzigd. De datum van indiensttreding is dan de datum waarop de pensioenregeling wijzigt.
  • U koos voor waardeoverdracht. Hierdoor krijgt u extra dienstjaren toegekend. De datum van indiensttreding ligt daarom vóór de werkelijke datum van indiensttreding.
  • U was te jong. De datum van indiensttreding is dan de datum waarop u oud genoeg was om deel te nemen aan de pensioenregeling.
  • Uw werkgever koos een andere pensioenuitvoerder. De datum van indiensttreding is dan de datum dat uw werkgever de pensioenregeling bij ons verzekerde.

 

U kunt daarover contact opnemen met uw werkgever. Hij geeft de wijzigingen aan ons door. Uw gewijzigde gegevens vindt u terug op het UPO van volgend jaar.

Het UPO wordt alleen verstrekt voor verzekeringen die onder de Pensioenwet vallen. Dit zijn pensioenuitkeringen bij pensionering, overlijden of arbeidsongeschiktheid die uw werkgever regelde. Een (aanvullende) lijfrenteverzekering valt bijvoorbeeld niet onder de Pensioenwet. Daarom ontvangt u hiervan geen UPO.

U kunt meerdere pensioenregelingen en/of soorten pensioenovereenkomsten hebben. Per pensioenregeling en/of soort pensioenovereenkomst ontvangt u een UPO. Het soort overeenkomst van uw pensioenregeling staat bovenaan op de eerste pagina van uw UPO. Een andere reden dat u meerdere UPO’s kunt ontvangen, is als wij uw verschillende pensioenen, bijvoorbeeld ouderdomspensioen en prepensioen, apart administreren. Heeft u bij een andere werkgever ook pensioen opgebouwd? Dan ontvangt u daarvoor mogelijk ook een UPO.