Scheiden en beëindiging geregistreerd partnerschap of samenwonen

Gaat u scheiden? Stopt uw geregistreerd partnerschap? Dan heeft dat gevolgen voor uw ouderdomspensioen en het partnerpensioen van uw ex-partner. Stopt u met samenwonen? Dan heeft dit alleen gevolgen voor het partnerpensioen van uw ex-partner. Voor de verdeling van het ouderdomspensioen gelden wettelijke regels. Dat geldt ook voor het recht op partnerpensioen.

Een scheiding of beëindiging van het geregistreerd partnerschap moet u aan ons melden

Bij een scheiding of beëindiging van geregistreerd partnerschap ontvangen wij van de Basisregistratie Personen (BRP) automatisch een melding. Wij halen dan uw ex-partner van uw polis af. Maar u moet zelf ook nog iets doen. U moet namelijk zo snel mogelijk de afspraken over uw pensioen aan ons doorgeven. Doe dit uiterlijk binnen 2 jaar. Heeft uw ex-partner recht op een deel van uw ouderdomspensioen? Dan regelen wij de uitbetaling hiervan rechtstreeks met uw ex-partner. Geeft u uw afspraken niet binnen 2 jaar aan ons door? Dan moet u op het moment dat u met pensioen gaat de betaling aan uw ex-partner zelf regelen.

Voor het melden van uw beëindiging huwelijk of geregistreerd partnerschap kunt u gebruik van dit formulier: Mededeling van scheiding in verband met verdeling van ouderdomspensioen.

U kunt afwijken van de wettelijke verdeling van het ouderdoms- en/of partnerpensioen

Heeft u in de huwelijksvoorwaarden, partnerschapsvoorwaarden of het echtscheidingsconvenant afwijkende afspraken gemaakt over de verdeling van het ouderdomspensioen en/of partnerpensioen? Dan kunt u dit aan ons doorgeven via dit formulier: Mededeling van scheiding in verband met verdeling van ouderdomspensioen. Heeft u bij het beëindigen van het samenwonen afgesproken dat u ex-partner geen recht meer heeft op partnerpensioen? Geef dit dan aan ons door.

Beëindiging van het samenwonen moet uw werkgever aan ons doorgeven

Heeft u het samenwonen met uw ex-partner beëindigt? Dan moet u aan uw werkgever vragen of hij dit aan ons doorgeeft. Uw werkgever doet dit via onze online administratie. Zodra wij deze melding hebben ontvangen halen wij uw ex-partner van uw polis af.

Heeft u vragen?

Hieronder leest u de antwoorden op veel voorkomende vragen.

Uw ex-partner heeft recht op de helft van het ouderdomspensioen dat u opbouwde tijdens uw huwelijk of geregistreerd partnerschap. Ook als u gaat scheiden kunt u hier andere afspraken over maken. Dit wordt dan vastlegt in het echtscheidingsconvenant.

Uw ex-partner krijgt volgens de wet geen deel van uw ouderdomspensioen.

In de meeste pensioenregelingen is een partnerpensioen verzekerd. Hierdoor krijgt uw partner bij uw overlijden een uitkering. Als u gaat scheiden of uw geregistreerd partnerschap of het samenwonen beëindigt dan heeft dit gevolgen voor uw partnerpensioen.

Kijk goed of er een partnerpensioen op uw polis staat en hoe deze voor u verzekerd is

Indien u heeft samengewoond is het belangrijk om te kijken naar de voorwaarden van het partnerpensioen. Ook is het belangrijk om na te gaan welk nabestaandenpensioen u heeft:

- Nabestaandenpensioen op opbouwbasis
Dan is het wettelijk zo geregeld dat al het partnerpensioen dat tot de scheiding, beëindiging geregisterd partnerschap of het samenwonen is opgebouwd naar uw ex-partner gaat. Dit wordt het bijzonder partnerpensioen genoemd. Hier kunnen in de huwelijksvoorwaarden, partnerschapvoorwaarden of het echtscheidingsconvenant ook andere afspraken over gemaakt zijn/worden.

Meer informatie over nabestaandenpensioen op opbouwbasis vindt u ook bij nieuwe werkgever.

- Nabestaandenpensioen op risicobasis
Dan heeft uw ex-partner geen recht op partnerpensioen bij uw overlijden.

Meer informatie over nabestaandenpensioen op risicobasis vindt u ook bij nieuwe werkgever.