Life cycle ambitieus

Voor als u meer risico wilt en kunt nemen

In de life cycle ambitieus begint u 5 jaar later met het afbouwen van het beleggingsrisico dan in de life cycle gemiddeld. U bouwt in totaal minder risico af dan in de life cycle gemiddeld. Wij verwachten dat u hierdoor meer pensioen opbouwt. Maar u heeft ook meer kans op een tegenvaller, waardoor het verwachte pensioen zowel hoger als lager kan zijn.

Uit welke fondsen bestaat de life cycle ambitieus? En hoe wordt het risico steeds minder?

In onderstaande afbeelding ziet u welke beleggingsfondsen in deze life cycle ambitieus zitten. En ook voor hoeveel procent dit ongeveer is. U ziet ook dat wij steeds minder risicovolle beleggingen aanhouden als u ouder wordt. Deze life cycle neemt vanaf 15 jaar voor uw pensioen minder risico in de beleggingen. U belegt vanaf dan ook in investment grade bedrijfsobligaties en langlopende obligaties. U behoudt tot uw pensioen relatief veel aandelen in uw beleggingen.

Life_cycle_ambitieus.jpg