Overlijden

en uw pensioen bij Centraal Beheer

Als u overlijdt dan heeft dat vaak financiële gevolgen voor uw partner en/of kinderen. Zij hebben dan vaak minder inkomsten. In veel gevallen is bij het pensioen ook een verzekering voor overlijden opgenomen.

Algemene Nabestaanden­wet kent strenge eisen voor een uitkering van de overheid

Lang niet iedere nabestaande partner heeft recht op een Algemene Nabestaandenwet (Anw) uitkering van de overheid. De eisen zijn namelijk erg streng. Een nabestaande partner heeft alleen recht op een Anw-uitkering als hij of zij voldoet aan een van de onderstaande voorwaarden:
  • De partner is geboren vóór 1950.
  • De partner heeft een kind onder de 18 jaar.
  • De partner is voor meer dan 45% arbeidsongeschikt.
De hoogte is maximaal 70% van het netto minimumloon. De hoogte is afhankelijk van het inkomen.

Per 1 juli 2015 wordt de kostendelersnorm ingevoerd in de Anw. De kostendelers­norm gaat ervan uit dat (meerderjarige) mensen die samenwonen, kosten voor levensonderhoud kunnen delen. Voor de Anw betekent dit dat de uitkering voor deze mensen per 1 juli omlaag gaat. Dit gebeurt in een aantal jaarlijkse stappen. Als de nabestaande partner geen recht heeft op een uitkering vanuit de Anw dan wordt dit Anw-hiaat of Anw-gat genoemd.

Anw-hiaatverzekering kan deel uitmaken van uw pensioen. U kunt dit zelf nagaan

De kans is klein dat uw partner bij uw overlijden een Anw-uitkering krijgt. Het is daarom verstandig om na te gaan of u een Anw-hiaatverzekering heeft. Deze verzekering maakt namelijk niet altijd deel uit van het pensioen. Het kan daardoor mogelijk niet voor u gelden.

Nabestaanden­pensioen zorgt voor een uitkering aan uw partner en/of kinderen

Pensioen is niet alleen een verzekering voor een ouderdoms­pensioen voor uzelf. Maar ook voor uw nabestaanden als u overlijdt. Dit heet een nabestaanden­pensioen. Het bestaat uit een partnerpensioen en een wezenpensioen. Als u overlijdt dan krijgen u partner en kinderen een uitkering. Niet elke pensioenregeling heeft deze verzekering. Het is daarom goed om na te gaan of u hiervoor verzekerd bent.

Individuele verzekeringen die u heeft afgesloten voor als u komt te overlijden

Mogelijk heeft u zelf nog verzekeringen afgesloten om de financiële gevolgen van uw overlijden voor uw gezin zo klein mogelijk te houden. Dit kan bijvoorbeeld met een levensverzekering die uitkeert na uw overlijden.

Meer informatie over onze overlijdens­risico­verzekering leest u hier.

Heeft u vragen?

Hieronder leest u de antwoorden op veel voorkomende vragen.

Overlijden doorgeven

Uw nabestaanden hoeven uw overlijden niet aan ons door te geven. Wij krijgen namelijk automatisch bericht van de Basisregistratie Personen (BRP). Heeft u een nabestaanden­pensioen of een Anw-hiaatverzekering? Dan krijgt uw partner maandelijks een uitkering, zodra wij weten van uw overlijden.
Dat leest u op de polis en het jaarlijkse Pensioenoverzicht dat u van ons krijgt. En u vindt dit ook in het pensioen­reglement. U kunt dit opvragen bij uw werkgever.
De hoogte van de uitkering voor het partnerpensioen is afhankelijk van de pensioenregeling die u heeft. Het is ook afhankelijk van het salaris en hoelang u al in dienst bent bij uw werkgever. Jaarlijks ontvangt u van ons een Pensioenoverzicht. Daarop geven wij aan wat de hoogte van de uitkering is. Via ons online portaal kunt u ook bekijken wat de hoogte van de uitkering is. Wij keren het partnerpensioen levenslang aan uw partner uit.
De hoogte van de uitkering voor het wezenpensioen is afhankelijk van de pensioenregeling die u heeft. Het is ook afhankelijk van het salaris en hoelang u al in dienst bent bij uw werkgever. Jaarlijks ontvangt u van ons een Pensioenoverzicht. Daarop geven wij aan wat de hoogte van de uitkering is. Via ons online portaal kunt u ook bekijken wat de hoogte van de uitkering is. Het wezenpensioen keert uit tot uw kinderen een bepaalde leeftijd hebben bereikt. Dit is afhankelijk van uw pensioenregeling.
Dat leest u op de polis en het jaarlijkse Pensioenoverzicht dat u van ons krijgt. En u vindt dit ook in het pensioenreglement.
Het is mogelijk dat het Anw-hiaat niet in de pensioenregeling zelf is verzekerd maar in een losse aanvullende verzekering. Heeft u bij ons een verzekering via het ANW Zekerheidsplan? Dan heeft u daar een aparte polis van ontvangen.
Uw partner krijgt altijd een uitkering van ons. Ook als hij of zij wel of geen recht heeft op een Anw-uitkering. Het inkomen van u en uw partner maakt daarbij niet uit. 
Wat de hoogte van de Anw-hiaatuitkering is, is afhankelijk van uw pensioenregeling. Uw adviseur kan u hier meer over vertellen. Wij doen de uitkering zolang uw partner leeft. Dit is uiterlijk tot het moment dat uw partner een AOW-uitkering ontvangt.