Pensioenoverzicht

Wat is het?

Bouwt u pensioen op? Dan krijgt u ieder jaar van ons een Pensioenoverzicht: een boekje met uw persoonlijke pensioeninformatie.

In het Pensioenoverzicht leest u de stand van uw pensioen

U ziet hier:
  • Hoeveel pensioen u nu heeft opgebouwd
  • Hoeveel pensioen u kunt verwachten als u straks met pensioen gaat
  • Hoe hoog de uitkering is als u overlijdt of arbeidsongeschikt wordt

Misschien krijgt u meerdere overzichten

Dat gebeurt als u ook in een andere pensioenregeling pensioen opbouwt. U krijgt dan ook van de andere pensioen­uitvoerder een Pensioenoverzicht. Kijk voor een totaaloverzicht van het pensioen dat u als werknemer heeft opgebouwd op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

U krijgt het Pensioenoverzicht ieder jaar

Blijft u deelnemen aan de pensioenregeling? Dan krijgt u ieder jaar een Pensioenoverzicht van ons. Zo blijft u op de hoogte van uw pensioensituatie.
Uw Pensioenoverzicht is opgesteld met uw gegevens op 31 december. Verandert uw salaris of uw pensioenregeling dit jaar? Dan vindt u de gevolgen van deze wijzigingen op uw volgende Pensioenoverzicht.
Woont u in Nederland? Dan nemen wij de naam- en adresgegevens over uit de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens. Wij verzoeken u de foutieve gegevens te laten wijzigen bij de gemeente waar u woont. Woont u in het buitenland? Geef dan de juiste gegevens schriftelijk door aan uw werkgever of rechtstreeks aan ons.
Het is mogelijk dat in uw pensioenregeling geen partnerpensioen is opgenomen. De partnergegevens staan dan niet op het Pensioenoverzicht. Is er wel een uitkering bij overlijden opgenomen en voldoet uw partner aan de voorwaarden zoals die in het pensioenreglement staan? Dan is uw partner niet bij ons bekend. U kunt de partnergegevens aan uw werkgever doorgeven. Uw werkgever meldt uw partner dan bij ons aan. Het partnerpensioen staat dan in uw volgende overzicht. Ook is het mogelijk dat wij partnerpensioen apart registreren. U ontvangt dan ook een Pensioenoverzicht voor het partnerpensioen.
Op het Pensioenoverzicht ziet u de gegevens zoals ze op 31 december bij ons in de administratie stonden. Mogelijk was uw echtscheiding, einde samenwoning of einde geregistreerd partnerschap op 31 december nog niet door ons verwerkt.
Wij administreren uw Anw-hiaatpensioen apart. U ontvangt hiervoor een apart Pensioenoverzicht.
Dat kan meerdere oorzaken hebben.
  • Uw pensioenregeling is gewijzigd. De datum van indiensttreding is dan de datum waarop de pensioenregeling wijzigt.
  • U koos voor waardeoverdracht. Hierdoor krijgt u extra dienstjaren toegekend. De datum van indiensttreding ligt daarom vóór de werkelijke datum van indiensttreding.
  • U was te jong. De datum van indiensttreding is dan de datum waarop u oud genoeg was om deel te nemen aan de pensioenregeling.
  • Uw werkgever koos een andere pensioenuitvoerder. De datum van indiensttreding is dan de datum dat uw werkgever de pensioenregeling bij ons verzekerde.
U kunt daarover contact opnemen met uw werkgever. Hij geeft de wijzigingen aan ons door. Uw gewijzigde gegevens vindt u terug op het Pensioenoverzicht van volgend jaar.
U kunt meerdere pensioen­regelingen en/of soorten pensioen­overeenkomsten hebben. Per pensioen­regeling en/of soort pensioen­overeenkomst ontvangt u een Pensioenoverzicht. Het soort overeenkomst van uw pensioen­regeling staat bovenaan op de eerste pagina van uw Pensioenoverzicht. Een andere reden dat u meerdere Pensioen­overzichten kunt ontvangen, is als wij uw verschillende pensioenen, bijvoorbeeld ouderdomspensioen en prepensioen, apart administreren. Heeft u bij een andere werkgever ook pensioen opgebouwd? Dan ontvangt u daarvoor mogelijk ook een Pensioenoverzicht.