U gaat bijna met pensioen

 

U ziet op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) welke pensioenregeling u heeft. U kunt het ook aan uw werkgever vragen.

U heeft een uitkeringsovereenkomst of een premieovereenkomst. Bij de uitkeringsovereenkomst staat de uitkering vooraf vast. Bij een premieovereenkomst staat de premie vast. U leert meer over het verschil in dit korte filmpje.
U leest ook meer over de verschillende pensioenregelingen op de website van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Heeft u een premieovereenkomst?

U leest hier meer veelgestelde vragen over uw pensionering.

U vindt onder ‘bijna met pensioen meer informatie over uw mogelijkheden.

De marktrente is nu laag. Dit heeft negatieve gevolgen voor de hoogte van uw pensioen. U mag daarom de aankoop van uw pensioen in 2 delen knippen. Dit heet de pensioenknip.

  • U gebruikt een deel van uw pensioenkapitaal voor een tijdelijk pensioen van maximaal 2 jaar.
  • U koopt daarna met de rest van het pensioenkapitaal een levenslang pensioen. In de hoop dat dan de marktrente voldoende is gestegen. Of dat u dan gebruik kunt maken van nieuwe wetgeving. De overheid wil bijvoorbeeld doorbeleggen ná de pensioendatum mogelijk maken. Op dit moment is nog niet duidelijk wat de nieuwe regels worden.

Voor de pensioenknip gelden regels. Er zijn ook risico’s. Informeer bij ons of uw eigen pensioenverzekeraar wat er mogelijk is met uw pensioenkapitaal.

 

U krijgt 6 maanden voor uw pensioendatum een brief met informatie over uw mogelijkheden op uw pensioendatum. In deze brief staat ook de hoogte van uw pensioenkapitaal van dat moment. U krijgt 1 maand voor uw pensioendatum een offerte.

 

Hoeveel pensioen u krijgt, weet u pas vlak voor pensionering. U koopt namelijk uw pensioen aan met het pensioenkapitaal dat er op de einddatum is. U kunt op centraalbeheer.nl/planner met de rekenhulp zien wat u met uw pensioenkapitaal met de huidige tarieven aan pensioen kunt krijgen. Let op: dit is slechts een indicatie. Voor vragen kunt u mailen naar: info@centraalbeheer.nl.

U krijgt ongeveer een maand voor de pensioendatum een offerte. In deze offerte staat hoeveel pensioen u van ons krijgt op basis van de gegevens van dat moment. U kunt ook offertes aanvragen bij andere verzekeringsmaatschappijen. U kiest zelf bij welke verzekeringsmaatschappij u uw pensioen aankoopt.

Heeft u een uitkeringsovereenkomst?

U leest hier veelgestelde vragen over uw pensionering.

U krijgt 6 maanden voor uw pensioendatum een brief met informatie over uw pensioen. Bij deze brief zitten formulieren. Wilt u deze formulieren invullen, ondertekenen en terugsturen?

U krijgt in de maand dat u pensioen krijgt een brief met de definitieve hoogte van uw pensioen. En u krijgt een overzicht als u uw 1e pensioenuitkering heeft ontvangen. Dit overzicht heet uitkeringsspecificatie.

U krijgt 6 maanden voor de ingang van uw pensioen bericht van ons. Gaat er nog een pensioen van u in? Dan krijgt u hierover een apart bericht.

U vindt onder ‘bijna met pensioen’ meer informatie over uw mogelijkheden.

U krijgt van ons een Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Daarop staat hoeveel pensioen u heeft opgebouwd. Alle pensioenfondsen en verzekeraars gebruiken hetzelfde overzicht. Zo kunt u makkelijk bedragen van de verschillende pensioenoverzichten bij elkaar optellen.
U ziet op www.mijnpensioenoverzicht.nl  een totaaloverzicht van al uw opgebouwde pensioenen. Wat u exact krijgt, is pas op uw pensioendatum bekend. U betaalt nog belasting en premies over uw pensioen. Het hangt af van uw persoonlijke situatie wat u netto krijgt.

algemeen