Afkoop van pensioen

Veel gestelde vragen

U krijgt bij afkoop uw pensioen in 1 keer. U krijgt dan geen pensioen meer op uw pensioendatum.

U kunt uw pensioen alleen afkopen als het pensioen lager is dan € 465,94 (jaar 2016) bruto per jaar. Soms krijgt u van ons bericht over afkoop van een klein pensioen:

  1. U bent 2 jaar geleden gestopt met pensioen opbouwen;
  2. U gaat binnenkort met pensioen;
  3. U krijgt voor het eerst een nabestaandenpensioen;

Heeft u geen bericht gekregen maar wilt u wel uw pensioen afkopen en uw pensioen is lager dan
€ 465,94 (jaar 2016). Stuur dan een mail naar pensioenservice@achmea.nl.
Noem daarin:

  • uw naam, adres en woonplaats;
  • uw Burger Service Nummer (BSN);
  • uw polisnummer;
  • en als onderwerp ‘afkoop pensioen’.

Als uw pensioen wordt afgekocht, dan telt het afkoopbedrag bij uw inkomen in dat jaar. Dit kan gevolgen hebben voor uw inkomensafhankelijke toeslag(en). Kijk op www.belastingdienst.nl wat de gevolgen van de afkoop voor u kunnen zijn.