We informeren de Belastingdienst alvast

We informeren de Belastingdienst alvast

We sturen de gegevens van uw jaaroverzichten ook naar de Belastingdienst. Dat zijn we verplicht. De Belastingdienst vult veel gegevens al voor u in op uw belastingaangifte: de vooraf ingevulde aangifte (VIA). De VIA voor 2018 is beschikbaar vanaf maart 2019.
 

De gegevens voor box 1

Voor box 1 geven wij door:
 • de inleg voor Extra Pensioen Sparen en Extra Pensioen Inkomen. Deze inleg is mogelijk aftrekbaar.
 • de ontvangen uitkeringen (via Extra Pensioen Inkomen, Levensloop Totaalpakket en Garantie Inkomen) en een eventueel afkoopbedrag van Extra Pensioen Sparen. Deze bedragen zijn meestal belastbaar. Ook de ingehouden loonheffingen geven we door.
 • de rente die we in 2018 in rekening brachten voor een hypotheek
 • de restschuld van een hypotheek
 • eventuele overtredingen van de belastingregels
Heeft u Extra Pensioen Sparen?
U ziet Extra Pensioen Sparen alléén terug op uw jaaroverzicht als u in 2018 heeft ingelegd of de rekening voortijdig heeft beëindigd. Het saldo op uw rekening voor Extra Pensioen Sparen hoeft u niet op te geven bij uw belastingaangifte.

De gegevens voor box 2

Voor box 2 geven wij door:
 • ontvangen dividend van Gemaksbeleggen en Fondsbeleggen
 • ingehouden dividendbelasting bij Gemaksbeleggen en Fondsbeleggen.
 

De gegevens voor box 3

Voor box 3 geven wij door:
 • het tegoed op spaarrekeningen per 1 januari 2018
 • de waarde van beleggingsrekeningen per 1 januari 2018.
 • de in 2018 op spaarrekeningen ontvangen rente.
Heeft u een spaarrekening beëindigd in de loop van 2018? Voor een beëindigde spaarrekening geven we het tegoed per 1 januari 2018 door aan de Belastingdienst. Volgend jaar ziet u die rekening niet meer terug op de vooraf ingevulde aangifte. Controleer de vooraf ingevulde belastingaangifte (VIA) De saldi van uw spaarrekeningen en beleggingsrekeningen komen op de vooraf ingevulde belastingaangifte. U hoeft de gegevens alleen maar te controleren. Ook uw inleg voor Extra Pensioen Sparen komt op de vooraf ingevulde belastingaangifte. Een eventuele waardeoverdracht naar uw Extra Pensioen Sparen staat er niet op. Die hoeft u ook niet op te geven bij uw belastingaangifte. Is er nog niets ingevuld op uw belastingaangifte? Vul uw gegevens dan zelf in. De Belastingdienst bepaalt de loonheffing
 • Centraal Beheer houdt loonheffing in volgens de groene tabel van de Belastingdienst. Hiervan mogen we niet afwijken. Meer informatie vindt u op de website van de Belastingdienst.
 • Heeft u meer inkomstenbronnen? Dan is de loonheffing vaak geen eindheffing. U moet dan mogelijk nog extra inkomstenbelasting betalen.
 • Hebben we bij de uitkeringen van uw Extra Pensioen Inkomen of Garantie Inkomen te veel ingehouden? U kunt dit verrekenen via uw belastingaangifte. Wilt u dat we voortaan minder inhouden door een loonheffingskorting toe te passen? Hiervoor vult u een loonbelastingverklaring in (‘Opgaaf gegevens voor de loonheffingen’). U vindt dit formulier op de website van de Belastingdienst. Het ingevulde formulier e-mailt u naar epi@centraalbeheer.nl.
 • Heeft u een saldoverklaring van de Belastingdienst? Dan houden we daar rekening mee bij de loonheffing op uw uitkering van Extra Pensioen Inkomen. Hiervoor stuurt u de saldoverklaring naar epi@centraalbeheer.nl.
 

Goed om te weten