Waarom kiezen voor Garantie Inkomen?

U kiest voor Garantie Inkomen als uw opgebouwde lijfrentekapitaal binnenkort vrij komt. En u wilt uw geld per periode laten uitkeren. U betaalt belasting over uw uitkeringen.

 • U kunt uw lijfrente gebruiken om voor uw AOW-leeftijd te stoppen met werken.
 • U kunt kiezen voor tijdelijke of levenslange uitkeringen.
 • U kunt uw uitkering jaarlijks laten stijgen met maximaal 3%.
 • U wilt een gouden handdruk of ontslagvergoeding die u voor 1 januari 2014 ontving laten uitkeren.
 • U kunt uw partner meeverzekeren.
 • U wilt de uitkeringen schenken. Bijvoorbeeld voor de studie van uw kinderen.

U kiest zelf hoe vaak u uw uitkering ontvangt

U kunt uw uitkering per maand, kwartaal, halfjaar of jaar ontvangen.

U bent een ondernemer

 • U wilt uw fiscale ouderdagsreserve (FOR) omzetten in een uitkering.
 • U wilt de stakingswinst van uw bedrijf omzetten in een uitkering.

Bouwde u uw lijfrente bij ons op?

U kiest zelf waar u uw opgebouwde lijfrentekapitaal laat uitkeren. Bij ons of bij een andere aanbieder.

Bouwde u uw lijfrente op bij Centraal Beheer?

U krijgt 2 tot 3 maanden voordat uw opgebouwde kapitaal vrijkomt een brief met meer informatie. U leest daarin de mogelijkheden om uw lijfrente uit te keren of te verlengen.

Bouwde u uw lijfrente niet bij ons op?

Ook dan kunt u uw lijfrentekapitaal omzetten naar Garantie Inkomen. U kunt uw kapitaal namelijk laten uitkeren bij een andere financiële instelling dan waar u uw kapitaal opbouwde. We spreken dan over kapitaaloverdracht. U moet bij ons minimaal € 6.667,- inleggen.

Neem contact op als uw kapitaal vrijkomt uit een pensioenverzekering

Wilt u vrijgekomen pensioenkapitaal laten uitkeren? Bel ons even (055) 579 8100.

Wanneer heeft u de uitkeringen nodig?

U heeft 3 keuzes in welke periode u de uitkeringen wilt ontvangen. Uw keuze is afhankelijk van uw wensen en mogelijkheden. En van de belastingregels die gelden voor uw vrijgekomen kapitaal.

Uitleg Garantie Inkomen

1. Overbruggingslijfrente

Wilt u eerder stoppen met werken? En wilt u extra inkomen tot uw AOW-leeftijd of pensioen? Kies dan voor een tijdelijke overbruggingslijfrente. Voorwaarden voor een overbruggingslijfrente:

 • De uitkering moet uiterlijk stoppen in het jaar dat u uw AOW-leeftijd bereikt. U mag ook stoppen in het jaar waarin u 65 wordt of het jaar waarin u met pensioen gaat.
 • Uw uitkering mag niet hoger zijn dan € 63.288,- (2017) per jaar.
 • U mag alleen lijfrentekapitaal inleggen dat u voor 1 januari 2006 opbouwde. Betaalde u na 1 januari 2006 geen premie meer? Dan mag u uw hele lijfrentekapitaal inleggen.

2. Tijdelijke oudedagslijfrente

U kiest ervoor om na uw AOW-leeftijd voor een bepaalde periode uitkeringen te ontvangen. Bijvoorbeeld als u liever voor een kortere periode hogere uitkeringen ontvangt dan levenslang lagere uitkeringen. Of als uw lijfrentekapitaal niet voldoende is voor een levenslange uitkering. Voorwaarden voor een tijdelijke oudedagslijfrente:

 • Mag ingaan in het jaar waarin u uw AOW-leeftijd bereikt. Of tot 5 jaar daarna.
 • Of vanaf uw 65e als u na 1 januari 2013 geen premie meer betaalde.
 • U sluit de verzekering voor minimaal 5 jaar af.
 • Uw uitkering mag niet hoger zijn dan € 21.312,- (2017) per jaar.

3. Levenslange oudedagslijfrente

U kiest ervoor om uw leven lang uitkeringen te ontvangen. Voor u. Of voor u en uw partner.

 • U kiest wanneer uw uitkering ingaat. Dit is uiterlijk 5 jaar na het jaar waarin u de AOW-leeftijd bereikt.
 • Er is geen maximum bedrag voor uw uitkering.

U kunt uw uitkering jaarlijks laten stijgen

U kunt bij het afsluiten van Garantie Inkomen kiezen om uw uitkering elk jaar te laten stijgen. Dit noemen we indexeren. Uw uitkering kan elk jaar met maximaal 3% stijgen. U krijgt dan wel lagere uitkeringen dan wanneer uw uitkeringen gelijk blijven.

Kies wat er gebeurt als u overlijdt

Garantie Inkomen is een verzekering. U kunt bij het afsluiten van de verzekering aangeven wat er met de uitkeringen gebeurt als u overlijdt. U heeft 2 keuzes:

 1. De uitkeringen stoppen als u overlijdt. U sluit de verzekering af op uw leven.
 2. Uw partner ontvangt uitkeringen als u overlijdt. U sluit de verzekering af op uw leven en op het leven van uw partner. Dat kan alleen als uw partner ook uw fiscaal partner is. Uw partner is dan de 2e verzekerde.

Daarnaast kunnen uw nabestaanden een speciale overlijdensrisicoverzekering afsluiten

Uw nabestaanden verzekeren dan dat deel van uw lijfrente dat nog niet is uitgekeerd als u overlijdt. Hiervoor sluiten zij een speciale overlijdensrisicoverzekering af. Wij noemen dat een Contraverzekering. Zij betalen hiervoor 1 keer een premie. Als u overlijdt ontvangen uw nabestaanden een eenmalige uitkering. Hierover betalen zij vaak geen belasting. Voor het afsluiten van een Contraverzekering is het nodig dat u een gezondheidsverklaring invult. Sloot u Garantie Inkomen ook af op het leven van uw partner? Dan verzekeren uw nabestaanden dat deel van de lijfrente dat nog niet uitgekeerd is als u en uw partner overleden zijn.

Gouden handdruk of ontslagvergoeding

U kunt uw gouden handdruk of ontslagvergoeding omzetten naar Garantie Inkomen. Dit kan alleen als u de ontslagvergoeding voor 2014 kreeg. En u het bedrag stortte in een Gouden Handdruk stamrecht.

Uw stamrecht omzetten naar Garantie Inkomen

U stelde het betalen van belasting uit door uw ontslagvergoeding in een stamrecht te storten. U kunt het bedrag laten uitkeren door uw stamrecht om te zetten naar Garantie Inkomen. Over de uitkeringen betaalt u belasting.

Uw jaarruimte gebruiken

U kunt eigen geld inleggen als u voldoende jaarruimte heeft. U heeft jaarruimte als u in een bepaald jaar niet voldoende pensioen opbouwde. Maakte u 7 jaar geen gebruik van uw jaarruimte? Of gebruikte u uw jaarruimte niet helemaal? Dan spreken we van reserveringsruimte. U kunt het bedrag van uw jaarruimte en reserveringsruimte inleggen in Garantie Inkomen. Dat kan alleen op het moment dat u Garantie Inkomen afsluit. U kunt dit bedrag dan aftrekken bij uw aangifte inkomstenbelasting.

Speciaal voor ondernemers

Ook als ondernemer kunt u gebruikmaken van Garantie Inkomen. U kunt uw kapitaal uit uw fiscale oudedagsreserve of stakingswinst omzetten naar Garantie Inkomen.

Fiscale oudedagsreserve omzetten in een lijfrente

Als ondernemer kunt u een fiscale oudedagsreserve (FOR) opbouwen. U doet dit door jaarlijks een deel van uw winst te reserveren. Het bedrag dat u jaarlijks mag reserveren hangt af van uw winst en de hoogte van uw opgebouwde FOR. Het maximum bedrag is € 8.946,- (2017). U kunt uw FOR of een deel daarvan omzetten in een lijfrente. U kunt de inleg aftrekken van uw inkomen in box 1. Over de uitkeringen betaalt u belasting.

Stakingswinst omzetten in een lijfrente

Bent u ondernemer en staakt u uw bedrijf? U kunt de stakingswinst tot een maximum bedrag omzetten in een lijfrente. U kunt de inleg aftrekken van uw inkomen in box 1. Over de uitkeringen betaalt u belasting.

U vindt meer informatie bij de Belastingdienst.

Regels als u lijfrentekapitaal erft

Bent u nabestaande en erft u lijfrentekapitaal? U kunt dit omzetten naar Garantie Inkomen. Er gelden wel speciale regels.

Kies wat u wilt met het vrijgekomen lijfrentekapitaal

 1. Op vaste momenten laten uitkeren. Uw relatie tot degene die overleed bepaalt de looptijd van de uitkeringen.
 2. In 1 keer laten uitkeren.

Maak uw keuze voor 31 december van het 2e jaar na het overlijden

Maakt u uw keuze niet op tijd? Dan wordt het kapitaal in 1 keer uitgekeerd. U betaalt dan in 1 keer inkomstenbelasting. En u kunt een boete krijgen van de Belastingdienst.

Hoe keren wij uit?

U ontvangt een uitkering per maand, kwartaal, halfjaar of jaar. Dit kiest u bij het afsluiten van Garantie Inkomen. U kunt tussentijds geen geld opnemen.

Wij houden belasting in over uw uitkering

U krijgt de uitkering op uw betaalrekening. Wij houden loonbelasting, premies volksverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet in op uw uitkeringen. En wij dragen dit af aan de Belastingdienst.

Wij keren uit tot de periode waarin u overlijdt

Kiest u voor een uitkering per maand? Dan keren wij voor de laatste keer uit in de maand voor uw overlijden. Overlijdt u bijvoorbeeld op 15 mei dan is de laatste uitkering die van april. Kiest u voor een uitkering per kwartaal, halfjaar of jaar? Dan keren wij voor de laatste keer uit in het kwartaal, halfjaar of jaar voor uw overlijden. Niet meer in het kwartaal, halfjaar of jaar waarin u overlijdt. Sloot u een tijdelijke oudedagslijfrente af en overlijdt u niet tijdens de looptijd? Dan stopt uw uitkering op de afgesproken einddatum.

Vraag op tijd een offerte aan

U kunt 3 maanden van tevoren een offerte aanvragen. U weet dan zeker dat de uitkering start op het moment dat u wilt.

Waar moet u aan voldoen om Garantie Inkomen af te sluiten?

 • U woont minimaal 4 maanden in Nederland.
 • U staat ingeschreven in een Nederlandse gemeente.
 • U bent 18 jaar of ouder.

U heeft 30 dagen bedenktijd

U ontvangt uw polis nadat u de offerte getekend en teruggestuurd heeft. Bedenkt u zich en wilt u Garantie Inkomen toch niet afsluiten? U heeft 30 dagen de tijd om de verzekering op te zeggen.

Het verschil met een lijfrentespaarrekening

U kiest er met Garantie Inkomen voor om uw lijfrentekapitaal via een verzekering te laten uitkeren. Een andere mogelijkheid is om uw lijfrentekapitaal via een geblokkeerde spaarrekening te laten uitkeren. Bij ons is dat Extra Pensioen Inkomen. Wat is het verschil?

Garantie Inkomen Extra Pensioen Inkomen
Een levensverzekering waarbij de uitkering afhangt van het leven van de verzekerde of verzekerden. Een geblokkeerde spaarrekening.
Een tijdelijke of levenslange uitkering. Een tijdelijke uitkering.
Bij het afsluiten van de verzekering kunt u kiezen wat er gebeurt als u overlijdt:
 • De uitkeringen stoppen.
 • Uw partner ontvangt voortaan de uitkeringen.
Uw nabestaanden kunnen een Contraverzekering afsluiten voor het deel van uw lijfrente dat nog niet is uitgekeerd als u overlijdt.
Bij uw overlijden ontvangen uw erfgenamen de resterende uitkeringen.
De bruto uitkering blijft de hele looptijd gelijk. Of u kunt kiezen voor een jaarlijkse stijging van maximaal 3% per jaar. De bruto uitkering blijft de hele looptijd gelijk.
Valt onder het verzekeringstoezicht van De Nederlandsche Bank. Valt onder het depositogarantiestelsel van De Nederlandsche Bank.
U kunt uw bestaande Gouden Handdrukverzekering of –rekening omzetten in een periodieke uitkering. U kunt uw gouden handdruk of ontslagvergoeding niet omzetten in een uitkering.
U kunt uitkeringen belastingvrij schenken als de lijfrenteverzekering is afgesloten voor 1992. U kunt uitkeringen niet schenken.
U kunt een overbruggingslijfrente afsluiten voor de waarde die uw lijfrentekapitaal had op 31 december 2005. U kunt geen overbruggingslijfrente afsluiten.
Precies weten wat de verschillen zijn tussen Garantie Inkomen Lijfrente en Extra Pensioen Inkomen? Bekijk de informatie over de verschillen (pdf).