1e pijler: AOW

Wat is AOW? Dit is een uitkering van de overheid. Elk jaar dat u in Nederland woont, bouwt u een deel op. Ongeacht of u werkt. Heeft u een aantal jaar in het buitenland gewoond? Dan krijgt u minder AOW.

AOW ontvangt u levenslang. Vroeger ging de AOW in wanneer u 65 werd. Sinds 2013 gaat de AOW steeds later in. Voor iedereen die tussen 1 december 2013 en 31 oktober 2014 65 wordt, begint de AOW 2 maanden na de 65e verjaardag. Voor mensen die tussen 1 november tot en met 30 september 2015 jarig zijn, is het 65 plus 3 maanden. Zo loopt de ingangsdatum van de AOW steeds verder op. Volgens de huidige wet gaat vanaf 2023 de AOW leeftijd in vanaf de 67e verjaardag.

Meer informatie leest u op de website van de Sociale Verzekeringsbank: www.svb.nl.

Wilt u meer weten over de andere pijlers?

2e pijler: Pensioen 3e pijler: Lijfrente