Lijfrente komt vrij door overlijden

Dan is het afhankelijk van het lijfrenteproduct wat er met het vrijkomend kapitaal gebeurt.

Komt het vrijkomend kapitaal uit een verzekeringsproduct?

Dan bepaalt de overlijdensrisicodekking binnen de verzekering wat er met de uitkering gebeurt. Dit spreekt u af als u het product afsluit. Kiest u voor een uitkering bij overlijden? Dan komt de uitkering toe aan de begunstigde(n) van de verzekering. Anders gaat het vrijkomend kapitaal naar de verzekeraar.

Komt het vrijkomend kapitaal uit een bankproduct?

Dan beschikken de erfgenamen over het spaartegoed.

Het vrijgekomen lijfrentekapitaal kunt u

  1. Op vaste momenten laten uitkeren

    Hiervoor kunt u kiezen uit een bank- of verzekeringsproduct. De looptijd van de uitkeringen is afhankelijk van uw relatie tot degene die is overleden. De regels vindt u in de tabel. En soms kunt u ervoor kiezen het kapitaal te laten groeien.

    Centraal Beheer Achmea biedt hiervoor 2 uitkeringsproducten:

  2. In 1 keer laten uitkeren

    We noemen dit ook wel afkopen. Dit kan grote gevolgen hebben voor uw inkomstenbelasting. Lees meer over de belastingregels die gelden voor het vrijkomend kapitaal.


Maak uw keuze op tijd

U moet uw keuze maken vóór 31 december van het tweede jaar na overlijden. Maakt u uw keuze niet op tijd? Dan wordt het kapitaal in 1 keer uitgekeerd en belast met inkomstenbelasting. Daar kan nog een fiscale boete bij komen.