U wilt uw kapitaal laten doorgroeien

U heeft dan 3 mogelijkheden: u kunt doorsparen via uw huidige product, via banksparen of via een lijfrenteverzekering. De mogelijkheden zijn afhankelijk van uw wensen, uw situatie en de belastingregels.

Wilt u uw kapitaal laten doorgroeien bij
Centraal Beheer Achmea?

Dan kunt u kiezen voor een bankproduct of verzekeringsproduct.

Sparen via een bankproduct

Dit is een geblokkeerde spaarrekening. U bepaalt zelf hoeveel en wanneer u spaart. U kunt beginnen met sparen of verder sparen met opgebouwd lijfrentekapitaal. Over uw tegoed ontvangt u rente. Het bedrag dat u elk jaar spaart mag u aftrekken bij de aangifte van uw inkomstenbelasting. Hieraan zijn wel regels van de Belastingdienst verbonden. Uw spaartegoed laat u na uw pensionering via een lijfrente in termijnen uitkeren. Bijvoorbeeld elke maand.


  • U kunt belastingvriendelijk sparen
  • U bepaalt zelf hoeveel en wanneer u spaart
  • Zowel vaste als variabele rente is mogelijk
Meer informatie over
Extra Pensioen Sparen

Extra Pensioen Sparen aanvragen


Met advies
Zonder advies
Wat is het verschil?

Sparen via een verzekeringsproduct

Dit is een lijfrenteverzekering waarin u een eenmalige storting doet. Let op! Dit kapitaal moet opgebouwd zijn bij Achmea. U spreekt met ons af hoe lang u uw lijfrentekapitaal apart wilt zetten. En welk bedrag u op de einddatum krijgt. Na de einddatum moet u het opgebouwde kapitaal omzetten in een periodieke uitkering. Dit is een vaste uitkering die u krijgt over een afgesproken periode.


  • Uw lijfrentekapitaal dat u heeft opgebouwd bij Achmea komt vrij en u wilt hiermee verder sparen
  • U wilt uw huidige beleggingsspaarproduct verlengen zonder beleggingsrisico
  • U wilt zekerheid: gegarandeerd eindbedrag
Meer informatie over
Rente Vast Plan

Rente Vast Plan aanvragen


Met advies