Ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid

Aanpassen en gebruiken

U wilt de hypotheek op 1 naam zetten. Dat noemen we dat ‘ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid’ van een van de aanvragers. Wij kunnen het verzoek pas in behandeling nemen als de echtscheiding of beëindiging van geregistreerd partnerschap is ingeschreven bij de burgerlijke stand.

Ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid

In 2 stappen

Uw adviseur geeft u advies over uw hypotheek en doet de aanvraag bij Centraal Beheer. Hij maakt vaak een goede inschatting over wat mogelijk is. U hoort via uw adviseur of het haalbaar is om de hypotheek op uw naam te zetten of niet. Centraal Beheer beoordeelt uw aanvraag en documenten. Dat duurt ongeveer 4 weken.

Als uw verzoek wordt afgewezen, bespreek dan de opties met uw adviseur.
De documenten versturen wij naar de notaris. De notaris maakt de akte van verdeling op. De notaris stuurt ons de getekende documenten retour. Wij handelen uw verzoek administratief af, zodra wij de getekende stukken van de notaris retour hebben ontvangen. U ontvangt een bevestigingsbrief van de wijziging en een hypotheekoverzicht waarin de gewijzigde gegevens van uw hypotheek worden bevestigd.

Documenten

Uw adviseur heeft veel informatie en documenten nodig om u een goed advies te kunnen geven. Hieronder een opsomming van de belangrijkste. Uw adviseur vertelt u welke documenten u precies nodig heeft. Uw adviseur stuurt deze documenten ook naar ons op. Wij beoordelen aan de hand van deze documenten of de aangevraagde hypotheek betaalbaar is voor u.

Legitimatie:

 • Een geldig legitimatiebewijs is een paspoort of identiteitsbewijs (voor- én achterkant).

Inkomen:

 • Bij vast loondienst: Werkgeversverklaring en uw laatste loonstrook
 • Geen vast dienstverband: Jaaropgaven van de laatste 3 jaar
 • Uitkering: Toekenningsbesluit en Betaalspecificatie van uw uitkering
 • Bent u met pensioen: Toekenningsbesluit en Betaalspecificatie van uw pensioenuitkering

Vermogen:

 • Een actueel overzicht van al uw rekeningen (spaar- en beleggingsrekeningen)
 • Heeft u krediet(en)? Een actueel saldo overzicht waaruit de maandlast en de restschuld van uw krediet blijkt. En een kopie van het contract.

Hoogte van uw eigenwoning schuld:

 • De volledige aangifte inkomstenbelasting van het laatste jaar
 • Wat zijn de gevolgen van het uit elkaar gaan?

Bij een samenlevingsovereenkomst:

 • Een akte van verdeling

Bij huwelijk of geregistreerd partnerschap:

 • Het getekende convenant van de relatiebeëindiging
 • Beschikking of overeenkomst van de relatiebeëindiging
 • Bewijs van inschrijving van de echtscheiding in de registers van de burgerlijke stand

Een verzekering gekoppeld aan uw hypotheek:

 • Een schriftelijke verklaring wat er met de verzekering dient te gebeuren
 • Recente afkoopwaarde van de gekoppelde verzekering
 • Een polis of acceptatieverklaring van een overlijdensrisicoverzekering
 • WOZ-waarde beschikking of een Taxatierapport