Een woongroep is een groep mensen die samenwonen, maar geen gezin vormen. De mensen uit de woongroep delen een gemeenschappelijke ruimte, maar wonen ook op zichzelf. Mensen kiezen voor een woongroep om sociale, ideologische, religieuze of financiële redenen.

U kunt geen Thuis Hypotheek aanvragen voor het wonen in een woongroep.