Risicoklasse

Verhouding tussen de hoogte van uw hypotheek en de waarde van uw woning

Een risicoklasse zegt iets over de verhouding tussen de hoogte van uw hypotheek en de waarde van uw woning. Hoe lager de klasse, hoe lager de opslag, dus hoe minder rente u betaalt. Door af te lossen op uw hypotheek en/ of een stijging van de waarde van uw woning komt u in een lagere risicoklasse. Heeft u een (bank)spaarhypotheek? Dan verandert ook uw inleg of premie.

Automatisch lagere rente met de Thuis Hypotheek

Lost u af op uw Thuis Hypotheek en komt u daardoor in een lagere risicoklasse? Dan daalt uw rentepercentage vanzelf. U hoeft daar niets extra’s voor te doen. Wij houden het voor u in de gaten. Elke keer als u door aflossen in een lagere risicoklasse valt, verlagen wij uw rentepercentage.

Zo bespaart u steeds meer op uw woonlasten. U houdt dan geld over voor andere dingen. En dat gebeurt vaak. Want de Thuis Hypotheek heeft 9 risicoklassen (inclusief NHG). Heeft u een hypotheek met NHG? Dan geldt deze automatische renteverlaging niet. U zit dan al in de laagst mogelijke risicoklasse.

Risicoklassen bij de Thuis Hypotheek zijn:

1 NHG
2 <60%
3 <70%
4 <80%
5 <85%
6 <90%
7 <95%
8 <100%
9 >100%

Basis Hypotheek en Plus Hypotheek

  • Heeft u een Basis Hypotheek of Plus Hypotheek van Centraal Beheer? Dan kijken wij bij het begin van een nieuwe rentevastperiode of u in een andere risicoklasse valt. Wij houden hier dan in het voorstel voor de nieuwe rentevastperiode rekening mee. Heeft u een hypotheek met NHG? Dan zit u al in de laagst mogelijke risicoklasse.
  • Lost u extra af op uw Basis Hypotheek of Plus Hypotheek? Dan daalt uw rentepercentage vanzelf als u door de extra aflossing in een lagere risicoklasse valt. U hoeft daar niets extra’s voor te doen. Wij houden het voor u in de gaten. Elke keer als u door extra aflossen in een lagere risicoklasse valt, verlagen wij uw rentepercentage. Lees op deze pagina hoe u extra kunt aflossen.

De risicoklasse van de Basis en Plus Hypotheek is afhankelijk van het moment van sluiten.

Ook als uw huis meer waard is geworden, kan uw rente misschien omlaag

Daardoor dalen uw lasten. U moet wel kunnen aantonen dat uw huis voldoende in waarde is gestegen. Dat doet u meestal met een taxatierapport. U kunt ook de WOZ-beschikking gebruiken als het hypotheekbedrag lager is dan 80% van de WOZ-waarde en het resterende hypotheekbedrag maximaal € 300.000,- bedraagt. U e-mailt de WOZ-beschikking of het taxatierapport naar info@centraalbeheer.nl met het verzoek om de risicoklasse van uw hypotheek te verlagen.