De gemeente stelt de WOZ-waarde van uw woning vast. Deze waarde bepaalt de hoogte van de gemeentelijke belastingen en heffingen. De WOZ-waarde wordt ook gebruikt voor het bepalen van het eigenwoningforfait.

WOZ en hypotheek

Een hypotheekverstrekker kan de WOZ-waarde gebruiken om de maximale hypotheek te berekenen. Maar in de meeste gevallen gebruikt de hypotheekverstrekker de gegevens uit een recent taxatierapport.

Zo bepaalt de gemeente de waarde van uw woning

In de Wet waardering onroerende zaken (WOZ) staat hoe de waarde van woningen moet worden bepaald. Gemeentes vergelijken hiervoor de woning waarvan de waarde moet worden bepaald met woningen die kort geleden verkocht zijn. De verkoopprijs van die woningen en kenmerken van de woningen (zoals ligging en oppervlakte) bepalen samen de WOZ-waarde. Deze waarde wordt elk jaar opnieuw bepaald. Hierbij houdt de gemeente geen rekening met de hypotheek die hoort bij een woning. En ook niet met eventuele erfpacht.

De WOZ-waarde van uw woning staat in de WOZ-beschikking

Heeft u een koophuis? Elk jaar krijgt u dan de WOZ-beschikking. In een brief laat de gemeente u weten wat de WOZ-waarde is.

Vindt u dat de waarde niet klopt? Dan kunt u bezwaar maken. Dat doet u bij de gemeente. U kunt daar een taxatierapport opvragen. Dan ziet u hoe de waarde van uw woning is bepaald. Deze informatie gebruikt u voor uw bezwaar. Bij de brief over uw WOZ-waarde en op de website van uw gemeente leest u hoe de bezwaarprocedure in uw gemeente werkt.