Als er iets gebeurt, wilt u wellicht dat u of uw naasten in uw huis kunnen blijven wonen en de hypotheek kunnen blijven betalen. U kunt zich daar op verschillende manieren voor verzekeren.

  • Overlijdensrisicoverzekering
  • Opstalverzekering
  • Arbeidsongeschiktheidsverzekering
  • Werkloosheidsverzekering

Overlijdensrisicoverzekering

Met een Overlijdensrisicoverzekering (ORV) zorgt u ervoor dat uw partner, kinderen of andere nabestaanden uw hypotheek kunnen blijven betalen of aflossen als u bent overleden.

Wilt u daarnaast een eenmalig bedrag vrij laten komen voor uw nabestaanden, dan kunt u nog een extra ORV afsluiten. Dit bedrag kunnen uw nabestaanden gebruiken voor andere uitgaven. Deze hoeft niet verpand te worden aan de hypotheek.

Voor de Overlijdensrisicoverzekering geldt:

  • De dekking moet net zo lang lopen als de looptijd van de hypotheek.
  • Elke aanvrager waarvan het inkomen meetelt voor de hypotheek, moet verzekerd zijn.
  • Elke verzekeringnemer geeft ons het 1e pandrecht op de verzekering. Het verpanden van uw overlijdensrisicoverzekering regelt u via uw verzekeraar.

Opstalverzekering

Met een opstalverzekering verzekert u zich tegen schade aan uw huis. Als uw huis bijvoorbeeld brandschade oploopt en ernstig beschadigd raakt, kunt u met deze verzekering de schade herstellen. Deze verzekering is verplicht. Zorg ervoor dat u de opstalverzekering afgesloten heeft op de dag dat u de sleutel van uw nieuwe huis krijgt.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) zorgt ervoor dat u niet zonder inkomen komt te zitten als u niet kunt werken. U kunt daarmee uw lopende financiële verplichtingen, zoals de hypotheekbetaling, gewoon blijven betalen.

Werkloosheidsverzekering

Als u werkloos wordt, krijgt u meestal een WW-uitkering. Maar wat als deze uitkering ophoudt en u nog steeds werkloos bent? U kunt hiervoor een werkloosheidsverzekering afsluiten. Hiermee kunt u de kosten van de hypotheek blijven betalen.