Hoe hoog de risico-opslag is, is afhankelijk van de verhouding tussen het hypotheekbedrag en de marktwaarde van de woning. Hoe lager het hypotheekbedrag is in verhouding tot de marktwaarde van de woning, hoe lager de risico-opslag is. En omgekeerd.

Bij een hypotheek zonder NHG is de rente vaak iets hoger. Dat komt doordat er in de rente dan een risico-opslag zit. U betaalt die opslag omdat het risico voor de geldverstrekker groter is bij een hypotheek zonder NHG.

Risicoklassen

Geldverstrekkers werken met risicoklassen. Hierbij wordt de verhouding tussen de waarde van uw woning en het hypotheekbedrag uitgedrukt in een percentage. Als die verhouding bijvoorbeeld 75% is, valt uw hypotheek in een lagere risicoklasse dan wanneer de verhouding 95% is. En bij een lagere risicoklasse hoort een lagere rente-opslag.

Naar een lagere risicoklasse

De risicoklasse en de bijbehorende risico-opslag in de rente kunnen in de loop van de tijd veranderen doordat:

  • de marktwaarde van uw woning stijgt;
  • u periodiek (of extra) aflost.

Bij Centraal Beheer

De Thuis Hypotheek van Centraal Beheer heeft maar liefst 9 risicoklassen. En als u met uw maandbedrag genoeg heeft afgelost, komt uw hypotheek automatisch in een lagere risicoklasse. U hoeft daar zelf niets voor te doen. Centraal Beheer verlaagt uw rente en uw maandbedrag automatisch.