Hoe ouder u bent op het moment dat u een hypotheek wilt afsluiten, hoe groter het risico voor de bank dat u uw hypotheek niet meer helemaal kunt aflossen. Hypotheekverstrekkers houden daarom strengere regels aan als u rond uw pensioen een hypotheek wilt afsluiten. Uw inkomen en regels voor belastingaftrek wijzigen namelijk zodra u met pensioen gaat.

U heeft al een hypotheek en u gaat met pensioen

Mogelijk gaan uw netto hypotheeklasten omhoog na uw pensioen. Voor AOW-ers gelden namelijk lagere belastingtarieven. U betaalt minder belasting, maar kunt daardoor ook minder hypotheekrente aftrekken. Sowieso mag u na 30 jaar de hypotheekrente niet meer aftrekken. Die regel is in 2001 ingegaan. Wie voor die tijd al een huis had gekocht kan tot maximaal 2031 de hypotheekrente aftrekken.

U gaat binnenkort met pensioen en wilt een hypotheek afsluiten

Een hypotheek afsluiten na het bereiken van de pensioenleeftijd is een stuk lastiger. Omdat het inkomen na pensioen meestal lager is, kunt u minder lenen. Hypotheekverstrekkers houden hier al rekening mee bij hypotheekaanvragen van iedereen rond de 55 jaar. U moet dan aantonen dat u in aanmerking komt voor AOW en dus na uw pensioen ook een vast inkomen hebt.

Een pensioeninkomen kan bestaan uit 3 onderdelen

Ieders pensioen is op een andere manier geregeld. Over het algemeen zijn er 3 bronnen van inkomsten na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.

  1. Basispensioen: AOW. Dit krijgt u van de staat.
  2. Pensioenrechten: wat u tijdens uw werkende leven opgebouwd hebt bij uw werkgever(s).
  3. Vrijwillig: alles wat u aan inkomen geregeld heeft voor na uw pensioen: lijfrente, levensverzekering, inkomsten uit eigen vermogen.

Overlijdensrisicoverzekering na pensioen

Soms moet u een overlijdensrisicoverzekering verpanden aan de hypotheek. De hypotheekverstrekker dekt hiermee het risico af dat bij overlijden (een deel van) de lening niet afgelost wordt. Let op: niet bij alle hypotheekverstrekkers kunt u na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd nog een overlijdensrisicoverzekering sluiten.