Voor de berekening van uw maximale hypotheek zijn verschillende zaken van belang:

 • Uw inkomen;
 • De marktwaarde van de woning;
 • Uw financiële verplichtingen;
 • Andere zaken.

Uw inkomen

Hoe hoger uw inkomen, hoe groter de maximale hypotheek is. Het inkomen van een partner telt meestal voor 70% mee. U mag een bepaald percentage van uw inkomen besteden aan uw hypotheek. Dat is wettelijk geregeld. Bij de berekening van het inkomen telt mee:

 • bruto salaris (uit een vast of tijdelijke dienstverband), of pensioen, of AOW
 • vakantietoeslag
 • sociale uitkering (als dit een blijvende uitkering is)
 • onregelmatigheidstoeslag
 • provisie
 • overwerk
 • 13e maand
 • eindejaarsuitkering
 • flexibel inkomen
 • inkomen als zelfstandige
 • alimentatie
 • VEB-toelage (voor militairen)

De marktwaarde van de woning

Uw hypotheek kan niet hoger zijn dan 100% van de marktwaarde van de woning. Behalve als u energiebesparende maatregelen meefinanciert. Dan is het maximum 106%. Als marktwaarde gaan hypotheekverstrekkers vaak uit van een taxatierapport of van de WOZ-waarde. Bij een nieuwbouwwoning kan dat niet. Dan is de koop- of aanneemsom het uitgangspunt voor de vaststelling van de marktwaarde.

Financiële verplichtingen

Als u vaste financiële verplichtingen heeft, kunt u minder uitgeven aan uw hypotheek. Daarom wil de hypotheekverstrekker ook bijvoorbeeld weten of u leningen heeft waarvoor u rente en/of aflossing moet betalen. Ook een mogelijkheid tot rood staan telt in de berekening mee als schuld.

 • persoonlijke leningen en kredieten
 • een studieschuld bij DUO
 • een betaalrekening waarop u rood mag staan
 • een telefoonabonnement
 • een creditcard

Al uw leningen staan geregistreerd bij de Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR). U kunt daar een overzicht van uw leningen opvragen.

Andere zaken

Voor het maximale hypotheekbedrag zijn ook van belang: