Erfpacht is soms minder gunstig dan eigen grond

Als u een huis koopt op erfpachtgrond, is het handig om met een aantal zaken rekening te houden. Lees de voorwaarden van de erfpacht in elk geval goed. En laat u eventueel adviseren over de afspraken die hierin staan.

  • Op de lange termijn zijn de kosten voor erfpacht (‘canon’) vaak hoger dan als u eigenaar bent van de grond.
  • U kunt te maken krijgen met verhoging van de kosten.
  • Pacht u de grond van een particuliere partij? Dan is het soms lastig om hiervoor financiering te krijgen. Dat komt door afspraken van de Nederlandse Vereniging van Banken. Een notaris kan controleren of een erfpachtcontract voldoet aan de voorwaarden. Wilt u een huis kopen dat op particuliere erfpachtgrond staat? Het is slim om hier dan vooraf goed naar te kijken.

Afkoop erfpacht meefinancieren in uw hypotheek

Soms kunt u de erfpacht (tijdelijk) afkopen. Dit kan in sommige situaties voordeel opleveren. Maar de afspraken hierover verschillen. Iemand met verstand van erfpacht kan u helpen om een inschatting te maken. Kijk samen naar de kosten die afkoop met zich meebrengt en vergelijk dat met de lasten die u met erfpacht zou hebben. De kosten voor het afkopen van de erfpacht kunt u meefinancieren in de hypotheek van uw bestaande of nieuwe woning.