Eigenwoningforfait in uw belastingaangifte

Het eigenwoningforfait valt in box 1. Daarin staat ook uw inkomen uit loon. Door het eigenwoningforfait wordt dit totale belastbare inkomen hoger. Wilt u weten hoe hoog uw eigenwoning­forfait is? Gebruik uw WOZ-waarde van het jaar waarover u aangifte doet. Een percentage daarvan wordt belast in box 1. Welke percentage dit is, hangt af van de waarde van uw woning.

In 2019 is dit 0,65% voor huizen tussen de € 75.000 en € 1.080.000. Heeft uw woning een lage of juist heel hoge waarde, dan is dit een ander percentage. De totale waarde van box 1 bepaalt uiteindelijk hoeveel belasting u betaalt. De tarieven van het eigenwoning­forfait veranderen elk jaar. Op de website van de Belastingdienst vindt u alle tarieven.