Betalingsproblemen

U heeft (tijdelijk) minder inkomen. U wordt bijvoorbeeld ontslagen. Of u wordt ziek of raakt arbeidsongeschikt. Of u gaat scheiden. Het kan zijn dat u de vaste lasten niet meer kunt betalen. Dan denkt de hypotheekverstrekker graag met u mee over een oplossing. Daar zijn beide partijen bij gebaat: de lening van de hypotheekverstrekker wordt dan toch afgelost en u kunt in uw huis blijven wonen. Er zijn verschillende oplossingen.
Soms is het mogelijk een betalingsregeling te treffen. U kunt hiermee uw betalingsachterstand inlopen.

Tijdelijke lastenverlaging

Door tijdelijk minder rente of aflossing te betalen kunt u uw uitgaven tijdelijk verlagen. Dit kan een oplossing zijn als u weet dat u deze betalingen later weer kunt inhalen.

Tijdelijke verhuur

Wellicht heeft u dubbele woonlasten omdat uw oude woning nog niet is verkocht. Misschien is het dan een oplossing één van de woningen te verhuren. Hiervoor heeft u een vergunning nodig van uw gemeente en toestemming van uw hypotheekverstrekker.
U kunt zich verzekeren tegen de risico’s van inkomensverlies. Bijvoorbeeld met een arbeidsongeschiktheidsverzekering, een werkloosheidsverzekering, een overlijdensrisicoverzekering en een woonlastenverzekering.

Heeft u een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG)?

Dan zoekt NHG samen met uw hypotheekverstrekker naar een oplossing. Moet u toch uw huis verkopen en blijft er een schuld over? Dan helpt NHG u in sommige gevallen door deze schuld geheel of gedeeltelijk te betalen.

Hulp bij hypotheekproblemen is maatwerk

U kunt bij betalingsproblemen het beste zo snel mogelijk actie ondernemen en contact opnemen met uw hypotheekverstrekker. De ervaring leert dat problemen vaak beter kunnen worden opgelost als u er snel bij bent. Dus vraag hulp: hoe eerder hoe beter.

Gedwongen verkoop

Een uiterste maatregel is de gedwongen verkoop (of executieverkoop) van het huis. Voordat er over wordt gegaan tot een veiling, zal de hypotheekverstrekker altijd nog een laatste mogelijkheid geven om de betalingsachterstanden in te lopen. De woningeigenaar mag zelf ook nog proberen om het huis te verkopen. Dat is de beste manier om toch nog een behoorlijke prijs voor de woning te krijgen. Lukt dit allemaal niet, dan gaat de hypotheekverstrekker over tot een executieverkoop. Ook voor een hypotheekverstrekker is een executieverkoop niet wenselijk. Een gedwongen verkoop levert vaak minder op en dus krijgt de hypotheekverstrekker minder geld dan verschuldigd is.