Aftrekbare kosten

Belastingen

U mag de rente over uw hypotheek aftrekken voor de inkomstenbelasting. Daarvoor moet u wel aan de voorwaarden van de Belastingdienst voldoen. Ook sommige aankoopkosten voor de woning kunt u aftrekken voor de inkomstenbelasting.

Welke kosten mag u wel aftrekken?

 1. Rente van uw hypotheek of lening: maximaal 30 jaar.
  Lees meer over hypotheekrenteaftrek.
 2. Aankoopkosten:
  • advies- en bemiddelingskosten voor de hypotheekadviseur
  • notariskosten en kadastrale rechten voor de hypotheekakte
  • taxatiekosten die u maakt om de hypotheek te krijgen
  • kosten voor de aanvraag van Nationale Hypotheek Garantie (NHG)
  • bouwrente die u betaalt ná het tekenen van het voorlopig koopcontract, maar vóór het tekenen van de hypotheekakte
  • kosten van een bouwdepot (onder voorwaarden)
  • boeterente
  • bedrag dat u aan de bank betaalt om de aangeboden rente in de offerte te verlengen (‘bereidstellingsprovisie’)
 3. Periodieke betalingen voor erfpacht en dergelijke.

Welke kosten mag u niet aftrekken?

 1. Bemiddelingskosten voor de aankoop van de woning, zoals makelaarsprovisie;
 2. Overdrachtsbelasting en omzetbelasting;
 3. Notariskosten en kadastrale rechten voor de koopakte;
 4. Kosten van onderhoud en verbouwing. Voor een rijksmonumentenpand mag u deze kosten onder bepaalde voorwaarden wél aftrekken;
 5. Aflossing van de hypotheek;
 6. Rente en kosten van een lening die door de bijleenregeling geen eigenwoningschuld is;
 7. Rente van leningen die u bent aangegaan om aftrekbare rente en kosten van leningen te betalen. Bijvoorbeeld een lening om boeterente of bouwrente te betalen. Rente over een lening die u vóór 1 januari 2001 bent aangegaan om aftrekbare oversluitkosten of bouwrente te betalen, mag u wel aftrekken.

Lagere renteaftrek voor hoge inkomens

De overheid verlaagt stapsgewijs het maximale tarief waartegen hypotheekrente aftrekbaar is. Het maximale tarief was 52%. Dit wordt uiteindelijk 37,05% in 2023.
Meegefinancieerd in hypotheek - rente aftrekbaar?
Aanvraagkosten NHG* in box 1
Afsluit-/bemiddelingskosten hypotheek* in box 1
Bereidstellingsprovisie* in box 1
Boeterente wegens vervroegd aflossen Nee box 3 schuld
Bouwrente bij aangekochte woning na 1-1-2001 Nee box 3 schuld
Erfpacht: Afkoopsom in box 1
Erfpacht: Periodieke betaling Nee box 3 schuld
Financieringsvergoeding aan bouwer in box 1
Koopsom in box 1
Kosten bankgarantie Nee box 3 schuld
Kosten bouwkundige keuring (voor verkrijging NHG) in box 1
Notariskosten eigendomsakte en inschrijving Kadaster in box 1
Notariskosten hypotheekakte* in box 1
Overdrachtsbelasting in box 1
Overnamekosten roerende goederen Nee box 3 schuld
Premies arbeidsongeschiktheidsverzekering (WIA) Nee box 3 schuld
Rente eigenwoningschuld** Nee box 3 schuld
Rente restschuld (ontstaan na 28 oktober 2012 en voor 1 januari 2018) Nee box 3 schuld
Restschuld (ontstaan na 28 oktober 2012 en voor 1 januari 2018) in box 1
Taxatiekosten (nodig voor de financiering)* in box 1
Uitstelrente Nee box 3 schuld
Verbouwingskosten in box 1
* Gaat u een hypotheek oversluiten en financiert u deze kosten mee? Dan kunt u de rente over (dit deel) van de lening niet aftrekken. De schuld voor de meegefinancierde kosten valt dan in box 3.

**De aftrekbare kosten voor de eigen woning zijn in 2016 aftrekbaar tegen maximaal 50,5%. In 2017 is dat 50%, in 2018: 49,50%.

Inkomsten uit uw woning

In de belastingaangifte kunt u ook inkomsten uit uw woning opgeven. Bijvoorbeeld het eigenwoningforfait. En verhuurt u (een deel van) de woning? Dan telt dat ook mee als inkomsten. De kosten die u heeft gemaakt, trekt u af van de inkomsten uit uw woning. Daardoor wordt de inkomstenbelasting die u moet betalen lager.

Geen of kleine eigenwoningschuld

Hebt u weinig of geen aftrekbare kosten voor uw eigen woning? Dan hebt u misschien recht op de aftrek vanwege geen of een kleine eigenwoningschuld.