• Alleen als u voor 2013 al een spaarhypotheek of bankspaarhypotheek had
  • Oversluiten nog steeds mogelijk
  • Sparen in box 1
Banksparen of sparen met een spaarhypotheek is nog steeds mogelijk. De wetgeving is gewijzigd. Hierdoor kunnen alleen huizenbezitters die vóór 2013 al een spaarhypotheek of bankspaarhypotheek hadden, deze afsluiten.

Een spaarhypotheek is een hypotheek met hieraan gekoppeld een verzekering.

Met deze verzekering spaart u om uw hypotheek af te lossen. U betaalt iedere maand premie. Een deel van deze premie wordt gebruikt om te sparen. U spaart in Box 1. U hoeft geen belasting over het gespaarde vermogen te betalen. Het andere deel wordt gebruikt als dekking voor het overlijdensrisico.

Bij een spaarhypotheek betaalt u premie voor de verzekering. Daarmee zijn uw nabestaanden wel verzekerd van een uitkering als u overlijdt. De kosten voor de spaarhypotheek bestaan dan uit:

  • Poliskosten
  • Premie voor de overlijdensrisicoverzekering
  • Spaardeel waarmee de hypotheek wordt afgelost

Een Bankspaarhypotheek bestaat uit een hypotheek met een spaarrekening.

Met de spaarrekening spaart u om de hypotheek af te lossen. U stort iedere maand geld op deze rekening. Hier gaan geen kosten vanaf. U spaart in Box 1. U hoeft geen belasting over het gespaarde vermogen te betalen. Aan deze hypotheek is geen overlijdensrisicoverzekering gekoppeld. U kunt die wel afsluiten. Bij een bankspaarhypotheek zijn er geen aanvullende kosten. De volledige inleg wordt vastgezet op een spaarrekening. Hier worden verder geen kosten vanaf gehaald.

Een (bank)spaarhypotheek oversluiten

Wie nu al een spaarhypotheek of een bankspaarhypotheek heeft, kan het gespaarde bedrag meenemen naar een nieuwe (bank)spaarhypotheek. Een hypotheek kan niet meer verhoogd worden met een spaarhypotheek of een bankspaarhypotheek. U moet daarvoor een annuïtaire of lineaire hypotheek afsluiten. Alleen dan mag u de rente op het verhoogde deel nog aftrekken van de belastingen.