Internetsparen 

RentePlús Rekening en RenteVast Rekening

De RentePlús Rekening van Centraal Beheer is vrijwel gelijk aan de a.s.r. Internet Spaarrekening. U zit nergens aan vast. U betaalt geen kosten. En u bepaalt zelf wanneer u geld inlegt en wanneer u geld opneemt. Wilt u een deel van uw geld vastzetten? Daarvoor opent u bij Centraal Beheer eenvoudig een gekoppelde RenteVast Rekening.

 

U beheert uw rekening eenvoudig

U bekijkt uw RentePlús Rekening online. Met Mijn Centraal Beheer of met de  Centraal Beheer app. Heeft u nog geen account voor Mijn Centraal Beheer? In de brief die in november ontving, staat hoe u snel een account regelt. 

Uw geld is korter ‘onderweg’

Een RentePlús Rekening heeft een eigen IBAN. Als u geld opneemt van uw spaarrekening, gaat dat niet via een tussenrekening. Dit werkt dus sneller dan u gewend bent. Een opname staat meestal nog dezelfde dag op uw tegenrekening. En een storting staat meestal nog dezelfde dag op uw RentePlús Rekening.

U krijgt elke maand rente

Centraal Beheer schrijft aan het begin van elke maand rente bij op uw RentePlús Rekening. a.s.r. bank deed dat 1 keer per jaar.

U kunt altijd en overal geld opnemen

Geld opnemen van uw RentePlús Rekening? Ook dat doet u via Mijn Centraal Beheer of met de Centraal Beheer app. Meestal staat het geld al dezelfde werkdag op uw tegenrekening. 

U krijgt een hogere rente als u geld vastzet

U kunt een deel van uw spaargeld vastzetten voor een bepaalde periode. Bij Centraal Beheer werkt dat met een RenteVast Rekening. Dat is een depositorekening die gekoppeld is aan uw RentePlús Rekening. 

U switcht eenvoudig tussen sparen en beleggen

Heeft u bij Centraal Beheer een beleggings­rekening? Dan kunt u het geld van uw RentePlús Rekening gebruiken om rechtstreeks aankopen voor Gemaksbeleggen en Fonds­beleggen te betalen. Omgekeerd kunt u de verkoopopbrengsten van deze beleggingen di­rect op uw RentePlús Rekening ontvangen.            

Tip!

Vergeet niet om een periodieke spaaropdracht aan te passen!

Spaarde u bij a.s.r. bank via een periodieke overschrijving vanaf uw tegenrekening? Zet deze dan stop. En maak een nieuwe periodieke overschrijving. Bij Centraal Beheer heeft uw internetspaarrekening een eigen IBAN-nummer. U kunt rechtstreeks overboeken.

Veranderingen

De productvoorwaarden van a.s.r. blijven gewoon gelden. Wel veranderen er een paar praktische dingen voor u. 
a.s.r. Internet Spaarrekening Centraal Beheer RentePlús Rekening
rentebijschrijving jaarlijks maandelijks
inzien in Mijn a.s.r. bank in Mijn Centraal Beheer of met de Centraal Beheer app
inleggen van vaste tegenrekening via a.s.r. tussenrekening naar eigen internet spaarrekening van vaste tegenrekening naar eigen RentePlús Rekening
opnemen van internetspaarrekening naar vaste tegenrekening van RentePlús Rekening naar vaste tegenrekening
geld vastzetten a.s.r. internet spaarrekening gekoppelde RenteVast Rekening

Welkom bij Centraal Beheer

Van a.s.r. bank naar Centraal Beheer

Uw rekening is verhuisd. Begrijpelijk dat u vragen heeft. Die beantwoorden we graag!

Lijfrentesparen

De a.s.r. Lijfrente Spaarrekening wordt Extra Pensioen Sparen bij Centraal Beheer. Dat betekent een paar praktische veranderingen.

Lijfrente-uitkering

De a.s.r. Extra Pensioen Uitkering wordt Extra Pensioen Inkomen bij Centraal Beheer. Dat betekent een paar praktische veranderingen

 Internetsparen

U stelt een periodieke overboeking in van uw tegenrekening naar uw RentePlús Rekening. Bij Centraal Beheer gaat dit niet via een tussenrekening, maar rechtstreeks. Uw RentePlús Rekening heeft een IBAN-nummer. U kunt de periodieke overboeking direct na de verhuizing van uw rekening regelen. Dan is het IBAN-nummer van uw rekening bij Centraal Beheer bekend.
Bij Centraal Beheer werkt dit op bijna dezelfde manier. De internetspaarrekening van Centraal Beheer heet RentePlús Rekening. Een deposito heet bij Centraal Beheer een RenteVast Rekening. Een RenteVast Rekening is gekoppeld aan een bepaalde RentePlús Rekening. In Mijn Centraal Beheer en in de Centraal Beheer app ziet u zowel uw RentePlús Rekening als uw RenteVast Rekening.
U ziet de transacties in Mijn a.s.r. bank. Deze blijven zichtbaar tot 1 juli 2020. U kunt ze eventueel ook downloaden. Na 1 juli 2020 kunt u transacties van voor de verhuizing van uw rekening opvragen bij Centraal Beheer. 
De blokkade van een rekening kan verschillende redenen hebben. Belt u ons even? Dan kijken we wat de reden is en of er iets aan te doen is.
Als bewindvoerder heeft u bij Centraal Beheer geen rechtsreeks toegang tot de rekening. U kunt de rekening gebruiken of er informatie over krijgen als u een e-mail stuurt naar bankadministratie@achmea.nl.
Helaas is dat bij Centraal Beheer niet mogelijk. Ook bij een minderjarige rekeninghouder is het niet mogelijk. Een minderjarige kan bij ons alleen rekeninghouder zijn als daarvoor officiële toestemming is van de wettelijke vertegenwoordiger. Ook moet het een en/of-rekening zijn: een rekening op 2 namen. De andere rekeninghouder moet minderjarig zijn. Bel ons even als u dit wilt regelen of als u hier vragen over heeft.
U legt in vanaf een vaste tegenrekening. De vaste tegenrekening die a.s.r. bank aan ons heeft doorgegeven vindt u in Mijn Centraal Beheer. Daar ziet u ook hoe u de vaste tegenrekening kunt veranderen.
Er zijn enkele verschillen in productvoorwaarden. Voor u blijven de productvoorwaarden van a.s.r. bank gelden. 
U ontvangt een jaaroverzicht over 2019 van a.s.r. bank én van Centraal Beheer. Uw jaaroverzicht 2019 bestaat dus uit 2 delen. Het jaaroverzicht van a.s.r. bank gaat over de periode tot 1 december. Die ziet u halverwege februari in Mijn a.s.r. bank. De jaaroverzichten die u van ons krijgt, gaan over de maand december. Eind januari staan de jaaroverzichten van Centraal Beheer voor u klaar in Mijn Centraal Beheer en in de app
U ziet in uw vooraf ingevulde belastingaangifte over 2019 het saldo van uw a.s.r. Internet Spaarrekening per 1 januari 2019. Vanaf aangiftejaar 2020 ziet u uw Internet Spaarrekening terug als een RentePlús Rekening of RenteVast Rekening van Centraal Beheer.

U kunt uw Internet Spaarrekening bij a.s.r. bank stoppen in Mijn a.s.r. banka.s.r. bank maakt het saldo dan over naar uw tegenrekening. Tot welke datum dit kan, heeft a.s.r. bank u laten weten. U kunt uw internetspaarrekening ook stoppen nadat deze verhuisd is naar Centraal Beheer. 

Als u voor het einde van de looptijd geld opneemt van een deposito, betaalt u daarvoor meestal kosten. Dat staat in de productvoorwaarden. Tijdelijk is er een uitzondering. Is uw totale spaar- en lijfrente-tegoed bij Centraal Beheer hoger dan € 100.000,-. het garantiebedrag van het Depositogarantiestelsel? En neemt u voor 1 maart 2020 geld op van uw spaardeposito? Dan betaalt u hiervoor geen kosten. Bel ons even als u hier meer over wilt weten.