Privacy statement 

Uw gegevens in vertrouwde handen

Neemt u een dienst van Klushulp bij ons af? Dan hebben wij uw gegevens nodig. Wij vinden het belangrijk dat u weet wat wij wel en niet met uw persoonsgegevens doen. En wat uw rechten zijn. Zodat u erop kunt vertrouwen dat uw gegevens bij ons in goede handen zijn.

Wie zijn wij?

Klushulp is een dienst van Centraal Beheer. Centraal Beheer is een merk van Achmea Services N.V., onderdeel van de Achmea Groep. Achmea B.V. is voor alle merken van de Achmea Groep verantwoordelijk voor een goede verwerking van uw persoonsgegevens. Dus ook voor Klushulp. Achmea B.V. is statutair gevestigd in Zeist, KvK nr. 33235189.

Welke gegevens gebruiken wij?

Wij gebruiken de volgende gegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Adres, postcode en woonplaats
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • IP-adres
Daarnaast kunnen wij ook andere gegevens gebruiken, bijvoorbeeld die u aan ons verstrekt. Of gegevens die wij van onze partner ontvangen.

Wij gebruiken ook cookies

Met cookies kunnen wij u informatie, aanbiedingen en advertenties laten zien of sturen die mogelijk bij u passen. U leest wat cookies zijn en hoe wij met cookies omgaan in ons cookiebeleid.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Wij gebruiken uw gegevens om:

 • u een product of dienst aan te bieden
 • een product of dienst met u af te sluiten
 • de overeenkomst met u aan te gaan en uit te voeren
 • de kwaliteit en werking van Klushulp te onderhouden en verbeteren
 • het geven van uw feedback over Klushulp
 • onze producten en diensten beter op uw behoeften aan te laten sluiten
 • uw behoeften en voorkeuren in kaart te brengen
 • aan u (persoonlijke) aanbiedingen en/of nieuwsbrieven te versturen
 • statistisch onderzoek en marktonderzoek te doen
 • interne doeleinden, zoals het trainen van medewerkers en het beheren en ontwikkelen van IT-systemen
 • te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen
 • nieuwe producten en diensten te ontwikkelen

Ook gebruiken wij uw gegevens om u persoonlijk te benaderen over/voor:

 • andere producten en diensten van de Achmea Groep, zoals schadeverzekeringen, pensioen, leven, bank en beleggen
 • deelname aan klantonderzoek
 • deelname aan het testen van nieuwe producten en diensten

Welke contactmomenten leggen wij vast?

Wij leggen vast wat we met u bespreken. En we gebruiken onze contactmomenten om onze communicatie te verbeteren. Voorbeelden van contactmomenten die we vastleggen zijn:

 • E-mails en brieven die wij aan u sturen en van u ontvangen
 • Telefoon- en chatgesprekken
 • Wat u op onze websites bekijkt en doet

Met wie delen wij uw gegevens?

Wij werken voor Klushulp samen met een aantal partners, met wie wij uw gegevens delen. Zo werken wij samen met een partner om de geschikte vakman bij u in de buurt te vinden. Uw gegevens worden dus gedeeld met deze partner. Maar ook met de vakman, die de klus uitvoert.

Voor de financiële afwikkeling werken wij ook samen met een partner, om een factuur op te maken en aan u te sturen. Ook met deze partner worden uw gegevens gedeeld.

Wij kunnen uw gegevens ook delen met andere onderdelen binnen Achmea. Of met derden, zoals een overheidsinstantie. Maar alleen als wij dit wettelijk verplicht zijn. Wij verkopen uw gegevens niet.

Wij houden ons altijd aan de wet- en regelgeving. Dit verwachten wij ook van onze partners en wij hebben dit ook zo afgesproken. Onze partners mogen uw gegevens dus niet verkopen. Ook mogen zij uw gegevens niet gebruiken voor andere doelen dan voor Klushulp.

Hoe zorgen wij dat uw gegevens veilig zijn bij ons?

Onze website en onze IT-systemen zijn goed beveiligd. En wij nemen steeds maatregelen om misbruik van uw gegevens te voorkomen. Ook onze medewerkers hebben duidelijk uitleg gekregen hoe zij om moeten gaan met uw gegevens.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig is. Maar in ieder geval wel zolang wij verplicht zijn volgens de wet.

Daarna verwijderen wij uw gegevens. Of maken wij uw gegevens anoniem, zodat de gegevens niet langer aan u gekoppeld kunnen worden. De anonieme gegevens bewaren wij wel, omdat ze ons helpen om een beter beeld over Klushulp en andere producten en diensten te krijgen.

Wat zijn uw rechten?

U heeft het recht om:
 • uw gegevens bij ons opvragen 
 • uw gegevens laten veranderen als die niet kloppen 
 • uw gegevens laten verwijderen
  Het komt vaak voor dat wij uw gegevens niet kunnen verwijderen. Bijvoorbeeld omdat wij uw gegevens nog nodig hebben. Of om ons aan een wet te houden
 • bezwaar maken tegen bepaald gebruik van uw gegevens
  Als u bijvoorbeeld geen e-mails met (persoonlijke) aanbiedingen meer van ons wilt ontvangen. In onze e-mails staat altijd een link waarmee u zich kunt afmelden. U mag ook bellen. In andere gevallen geeft u duidelijk aan waarom u bezwaar maakt zodat wij dit kunnen beoordelen 
 • uw toestemming te stoppen
  Gaf u ons toestemming om uw gegevens te gebruiken? Dan mag u uw toestemming altijd weer stoppen. Wij gebruiken uw gegevens vanaf dat moment niet meer 
 • uw gegevens over te dragen
  Bijvoorbeeld als u gegevens aan ons heeft gegeven met uw toestemming of op basis van onze overeenkomst. Overdragen kan aan een andere partij of aan uzelf  
 • het gebruik van uw gegevens tijdelijk te beperken
  Bijvoorbeeld als u bezwaar heeft gemaakt tegen gebruik van uw gegevens

Laat ons weten als u gebruik wilt maken van uw rechten

Stuur een e-mail aan centraalrelatiebeheer@achmea.nl. Of stuur een brief naar:

Centraal Beheer Relatiebeheer
Postbus 9150
7300 HZ Apeldoorn

Wilt u een kopie van uw paspoort of ID-kaart meesturen s.v.p.? Dan kunnen wij controleren dat de e-mail of brief van u is. Vergeet niet uw Burgerservicenummer (BSN) en pasfoto onleesbaar te maken.

Wij reageren binnen één maand na ontvangst van uw e-mail of brief.

Heeft u een vraag, tip of klacht?

Stuur dan een e-mail naar de Functionaris Gegevensbescherming van Achmea via privacymanager@achmea.nl. U kunt ook een brief sturen naar:

Achmea B.V.
Privacy manager
Compliance & Operational Risk Management
Postbus 866
3700 AW Zeist

Komen wij er samen niet uit? Leg uw klacht dan voor aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wij kunnen dit privacy statement veranderen

Dat mag bijvoorbeeld als er iets verandert in de wetten of regels. Of als er iets verandert bij Klushulp. Zoals bij doorontwikkeling van Klushulp. Op onze website vindt u altijd de laatste versie.