Beleggen voor beginners

Wat is beleggen? Welke beleggingsvormen zijn er? Wat is slim om te doen? Beleggen in aandelen of in fondsen? Wij leggen u graag uit wat belangrijk is om te weten voordat u begint met beleggen.

Wat is beleggen

U kunt van alles doen met uw geld. U kunt het uitgeven of thuis bewaren in een oude sok. Ook kunt u het op een spaarrekening zetten of ermee beleggen.

Sparen en beleggen worden het meest gebruikt om geld te laten groeien

Nederlanders beleggen weinig. Veel mensen denken dat ze te weinig weten over beleggen. Wat is beleggen eigenlijk?

Beleggen is geld aan iets uitgeven in de hoop dat het meer waard wordt

Zo beschrijft het woordenboek beleggen. Dat ‘iets’ kan van alles zijn. U kunt bijvoorbeeld een huis of een schilderij kopen. Stijgt het huis of het schilderij in waarde? Dan is de winst voor u. Meestal beleggen mensen in aandelen en obligaties.

Het doel van beleggen is uw geld op de langere termijn te laten groeien.

Beleggen kan winst opleveren. De winst heet rendement. Met dit rendement heeft u later wat extra geld achter de hand.

Beleggen is anders dan sparen

Sparen en beleggen hebben allebei voordelen en nadelen. Bij sparen krijgt u rente over uw geld. U betaalt meestal geen kosten voor sparen. Bij beleggen betaalt u wel kosten. Maar u heeft op de lange termijn kans dat uw geld meer groeit dan bij sparen. Zeker nu de spaarrente zo laag is. Beleggen is alleen niet zonder risico’s. Uw geld kan ook minder waard worden. Goed om te weten voordat u gaat beleggen.

Manieren om te beleggen

De meest voorkomende manier is beleggen in aandelen of obligaties.

Met een aandeel koopt u een stukje van een bedrijf

U deelt dan mee in de resultaten van het bedrijf.

Met een obligatie leent u geld uit aan bijvoorbeeld een bedrijf of de overheid

U krijgt hier rente over en spreekt van tevoren af wanneer de lening is afgelopen.

U kunt zelf beleggen op de beurs

Aandelen en obligaties worden meestal op de beurs verhandeld. Op de beurs kunt u allerlei beleggingen kopen. De beurskoers bepaalt de waarde van aandelen en obligaties. Het verschil tussen de aankoopprijs en de verkoopprijs bepaalt onder andere of u winst of verlies maakt. Daalt de koers? Dan wordt uw belegging minder waard. Stijgt de koers? Dan wordt uw belegging meer waard. Het voordeel van zelf op de beurs beleggen is dat u precies kunt bepalen waarin u belegt.

Of u kunt beleggen in een beleggingsfonds

Een beleggingsfonds verdeelt het geld van een grote groep beleggers over meerdere beleggingen. En vaak over meerdere werelddelen. Zo wordt het risico op verlies lager. De beheerder van het beleggingsfonds houdt de beleggingen en andere marktontwikkelingen in de gaten. De beheerder past de samenstelling aan om zoveel mogelijk voordeel voor de beleggers te behalen. De beleggers delen de kosten.

Er zijn verschillende soorten beleggingsfondsen

Beleggingsfondsen die alleen in aandelen beleggen heten ook wel aandelenfondsen. Zo zijn er ook obligatiefondsen. Een mixfonds verdeelt het geld over verschillende beleggingen. Het risico wordt daardoor lager.

Risico en rendement

Over het algemeen geldt bij beleggen: hoe meer risico u neemt, hoe meer rendement u mag verwachten. Het risico is de kans dat uw beleggingen minder waard worden. U kunt uw risico verminderen door niet met al uw geld te beleggen. Het rendement is uw winst.

Een voorbeeld van risico en rendement

Beleggen in Griekse staatsobligaties levert veel rente op. Meer dan in Nederlandse staatsobligaties. De kans dat Griekenland zijn schulden niet terug betaalt is groter dan de kans dat Nederland zijn schulden niet terug betaalt. Het risico is dus hoger. Daarom willen beleggers alleen geld uitlenen aan Griekenland voor een hogere rente dan aan Nederland. Het rendement is dus ook hoger.

U spreidt uw risico als u uw geld over meer beleggingen verdeelt

Als u belegt in een mixfonds dan wordt het geld voor u verdeeld.

U kunt meer risico lopen als u uw geld langer kunt missen

Over een langere periode is de kans groter dat u een hoger rendement haalt. Zo heeft u meer geld voor later.

Beleggen in fondsen

Bij beleggen in fondsen gebeurt er veel achter de schermen.

U maakt geld over naar het fonds

In ruil daarvoor krijgt u een bewijs dat u deelneemt in dat fonds. Dit bewijs heet een participatie. Een participatie heeft een prijs. De prijs die u betaalt voor een participatie is gelijk aan de waarde van alle beleggingen gedeeld door het aantal uitstaande participaties. U kunt ook een deel van een participatie kopen.

We leggen het uit aan de hand van een voorbeeld:
De waarde van het fonds is € 100.000,- en er zijn 1.000 participaties. Elke participatie is dan € 100,- waard. Die waarde heet de koers.

Het fonds belegt uw geld

Een fondsbeheerder belegt het geld dat op de rekening van het fonds binnen komt. Dit gebeurt binnen 1 werkdag. Het geld wordt belegd volgens het beleid van het fonds. De beheerder koopt bijvoorbeeld aandelen op de beurs. Ook kan hij het geld in andere fondsen beleggen.

De fondsbeheerder houdt marktontwikkelingen in de gaten

Zoals bijvoorbeeld de economie en maatschappij. Als het nodig is past hij de samenstelling aan om zoveel mogelijk voordeel voor de beleggers te behalen.

Elke dag kan de waarde van uw beleggingen verschillen

Dat hangt af van de ontwikkelingen in de markt. Bij aandelen zijn de prestaties van een bedrijf belangrijk voor de waarde. En bij obligaties juist de hoogte van de rente. De waarde van het fonds stijgt als de waarde van de beleggingen waarin het fonds belegt stijgt. Elke werkdag bepaalt de beheerder zo de waarde van het fonds. Dit bepaalt de koers en de totale waarde van uw beleggingen.

Terug naar het voorbeeld:
Het fonds heeft € 100.000,- belegd en 1.000 participaties. Stel nu dat een belegging €1.000,- meer waard wordt. De totale waarde is dan € 101.000,-. Een participatie is dan € 101,- waard. Kocht u de participatie voor €100,- en verkoopt u de participatie voor € 101,-? Dan heeft u nu € 1,- winst. Dat is 1%. Wilt u bijkopen? Of wil iemand anders op die dag in het fonds stappen? Dan zal hij €101,- moeten betalen voor 1 participatie. Bij beleggen komen nog wel kosten kijken.

Hoe begin ik met beleggen?

Voordat u gaat beleggen is het belangrijk om uzelf de volgende vragen te stellen:

  • Heb ik geld achter de hand voor onverwachte uitgaven?
  • Heb ik geld over om te beleggen?
  • Wil ik risico lopen met mijn geld? Meer risico dan op een spaarrekening?

Bepaal of u zelf wilt beleggen of dat u het wilt uitbesteden

Als u het beleggen wilt uitbesteden, kiest u hiervoor een aanbieder. De manier waarop u wilt beleggen is belangrijk bij deze keuze. Ook is het goed om inzicht in de kosten te hebben voordat u kiest.

Bij Centraal Beheer kunt u op 2 manieren in fondsen beleggen

  1. Met Gemaksbeleggen kiest u een mixfonds dat het beste bij u past.
  2. Met Fondsbeleggen verdeelt u zelf uw geld over verschillende fondsen.

Open een rekening en bepaal uw inleg

Het openen van een rekening is makkelijk. Daarna kunt u meteen beginnen met beleggen. Uw eerste inleg mag zo groot zijn als u zelf wilt. U kunt ook periodiek beleggen. U legt dan iedere maand een bedrag in.

Direct openen

Centraal Beheer is een handelsnaam van Achmea Investment Management B.V., K.v.K.nr. 18059537, statutair gevestigd te Zeist. Voor het beheren van beleggingsinstellingen beschikt Achmea Investment Management B.V. over een vergunning van de Stichting Autoriteit Financiële Markten en is zij opgenomen in het register van de AFM onder nummer 15001209.