Fondsupdate februari 2018

Mixfonds Gemiddeld

Wij houden onze klanten graag op de hoogte. Bekijk daarom hier de cijfers over februari 2018. En lees meer over de ontwikkelingen achter deze cijfers.

Rendement van dit fonds

Dit viel onze fondsbeheerders op

Jeroen Roskam en Aart Hatzmann beheren de beleggingsfondsen van Centraal Beheer. Dit viel hen de afgelopen maand op.

Over de maand februari behaalde het fonds een negatief rendement. Dit kwam vooral door de koersdaling van aandelen. En de daling van grondstofprijzen. Tegelijkertijd lieten staatsobligaties afgelopen maand een positief rendement zien. Hierdoor werd het effect van de koersdaling iets verminderd. Spreiding over verschillende beleggingscategorieën bleek afgelopen maand dus heel nuttig.

Begin februari zagen we de grootste koersdaling van aandelen. Na een periode van stabiel stijgende koersen, leken beleggers ineens te beseffen dat de toekomst niet te voorspellen is. De koersen van aandelen daalden. Zonder dat er sprake was van slecht economisch nieuws. Sterker nog: het was juist het positieve bericht over stijgende lonen in de Verenigde Staten waar beleggers zich zorgen over maakten. Die stijgende lonen kunnen ervoor zorgen dat de centrale bank van Amerika haar stimulerende beleid sneller gaat afbouwen. Voor ons was er geen reden om in paniek te raken. Beleggen doen we namelijk voor de lange termijn. Lees meer over koersdalingen op ons online magazine.

Steeds meer bedrijven en overheden lenen geld om groene projecten te kunnen betalen. Deze leningen heten groene obligaties ( ‘green bonds’). Binnen het fonds is deze maand een groene obligatie gekocht. Deze obligatie is uitgegeven door de Belgische overheid. Lees meer over maatschappelijk verantwoord beleggen.

Begin februari schommelden de aandelenkoersen flink. Hierdoor hebben een paar beleggingsproducten bijna hun hele waarde verloren. Dit werd uitgebreid besproken in de media. Zulke ingewikkelde beleggingen zitten niet in uw fonds.

Volgens de laatste cijfers groeit de economie met ongeveer 2,7% per jaar. Een jaar geleden was dit nog ongeveer 1,9%. Het vertrouwen van consumenten en producenten is hoog. In de Verenigde Staten is het consumentenvertrouwen de afgelopen 18 jaar niet zo hoog geweest. Consumenten- en producentenvertrouwen zijn belangrijke voorspellers van economische groei. Daarom blijven de economische vooruitzichten positief.

Zo doen onze andere fondsen het

Type mixfonds Year to date
Mixfonds Gemiddeld 2,47%
Mixfonds Voorzichtig 1,50%
Mixfonds Ambitieus 4,01%

Belangrijke informatie

Mijn beleggingen

Bekijk het rendement op uw rekening


Inloggen

Deze pagina heeft een informatief karakter en is met grote zorgvuldigheid opgesteld door de beheerder. Deze pagina en de daarop opgenomen informatie is geen aanbod en ook geen advies tot aan- of verkoop van uw belegging(en). Deze pagina is gebaseerd op de per heden bekende en naar onze mening betrouwbare informatie. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Centraal Beheer is een handelsnaam van Achmea Investment Management B.V., K.v.K.nr. 18059537, statutair gevestigd te Zeist. Voor het beheren van beleggingsinstellingen beschikt Achmea Investment Management B.V. over een vergunning van de Stichting Autoriteit Financiële Markten en is zij opgenomen in het register van de AFM onder nummer 15001209.