Actueel

Beleggen bij Centraal Beheer

De opslagkosten van Achmea investment grade bedrijfsobligaties fonds veranderen

31 augustus 2018

Bij het aankopen en verkopen van fondsen betaalt u een opslag of afslag. Op 1 oktober 2018 veranderen wij de opslag van het onderstaand subfonds van Achmea paraplu fonds A:

Fonds Oude opslag Nieuwe opslag
Achmea investment grade bedrijfsobligaties fonds A 0,465% 0,520%

Op- en afslagen beschermen de beleggers in een fonds

Als u een fonds koopt of verkoopt, moet het fonds beleggingen kopen of verkopen. Daar zijn kosten aan verbonden. Het zou niet eerlijk zijn als de huidige beleggers in het fonds meebetalen aan deze kosten.

Als er op een dag meer participaties worden gekocht dan verkocht, berekenen we een opslag.
 • Koopt u een fonds, dan betaalt u iets meer dan de waarde van het fonds.
 • En als u verkoopt krijgt u iets meer terug dan de waarde van het fonds.
Als er meer participaties worden verkocht dan gekocht, berekenen we een afslag.
 • Bij een aankoop betaalt u iets minder dan de waarde van het fonds.
 • En als u verkoopt, krijgt u iets minder terug dan de waarde van het fonds.

Het aanvullend prospectus passen wij op 1 oktober 2018 aan

De nieuwe opslag voegen wij toe aan het aanvullend prospectus met een inlegvel. Het nieuwe aanvullend prospectus vindt u vanaf 1 oktober 2018 op onze website. Hierover brengen wij geen apart nieuwsbericht uit. Bestaande klanten kunnen tot 1 oktober 2018 onder de bestaande voorwaarden stoppen met beleggen. Wij informeren de AFM over deze verandering.

Het beleid voor bedrijfsobligaties investment grade verandert

30 augustus 2018

Op 1 oktober 2018 passen wij de Beleggingspool Achmea Bedrijfsobligaties Investment Grade aan. Deze subfondsen van Achmea paraplu fonds A beleggen voor een deel of helemaal in deze Beleggingspool:

 • Achmea mixfonds zeer voorzichtig A
 • Achmea mixfonds voorzichtig A
 • Achmea mixfonds gemiddeld A
 • Achmea mixfonds ambitieus A
 • Achmea mixfonds zeer ambitieus A
 • Achmea investment grade bedrijfsobligaties fonds A

Hieronder geven wij aan hoe het beleggingsbeleid verandert:

 • We beleggen nu in obligaties met een minimale rating van BBB-. Dit wijzigen we naar obligaties met een minimale rating van BB-. Deze wijziging betreft een klein segment van de portefeuille. We verruimen dit segment met als doelstelling om meer mogelijkheden te creëren om performance te behalen. We verwachten dat door deze wijziging het risicoprofiel van het de beleggingspool en de fondsen die daarin beleggen niet wezenlijk wijzigt.
 • We kunnen, naast Duitse en Amerikaanse, ook beleggen in Nederlandse staatsobligaties
 • Liquiditeiten kunnen we doorbeleggen in het Achmea Investment Management Geldmarktfonds en/of het Achmea Investment Management Liquiditeitenfonds. Hiermee wordt het tegenpartijrisico meer gespreid en is het rendement gunstiger dan het aanhouden van liquiditeiten op een betaalrekening.
 • Op basis van het huidige beleggingsbeleid kan belegd worden in kredietderivaten. In de praktijk gebruiken wij dit niet. Dit is in het beleid aangepast.

Met de wijzigingen streven we naar optimalisering van het risico- en rendementprofiel. De Lopende kosten factor (LKF) van de beleggingspool en de fondsen die erin beleggen wijzigt niet. Ook de risicometer van de fondsen wijzigt niet. Op 1 oktober 2018 passen we het aanvullend prospectus van Achmea paraplu fonds A aan met een inlegvel en publiceren we de gewijzigde Essentiële Beleggersinformatie van de fondsen.

We maken het nieuwe aanvullend prospectus bekend op onze website. Hierover brengen wij geen apart nieuwsbericht uit. Bestaande klanten kunnen tot 1 oktober 2018 onder de bestaande voorwaarden stoppen met beleggen. Wij informeren de Autoriteit Financiële Markten over deze verandering.

Zeist, 30 augustus 2018
Achmea Investment Management B.V., beheerder van Achmea paraplu fonds A
De Directie

Centraal Beheer weer op 1 in onderzoek Beleggingsmatch

31 mei 2018

Centraal Beheer is opnieuw de goedkoopste aanbieder van beleggingsfondsen. Dit onderzocht vergelijkingssite Beleggingsmatch.nl. Op beleggingsmatch.nl vindt u het volledige onderzoek en meer informatie.

Fondsen Gemaksbeleggen en Fondsbeleggen keren dividend uit

31 mei 2018

Op 30 mei 2018 was de Jaarvergadering van Participanten van Achmea paraplu fonds A en de subfondsen. In de Jaarvergadering bespraken we het dividend over het boekjaar 2017. Beleggers die op 30 mei 2018 aan het einde van de werkdag participaties van de onderstaande subfondsen hadden, hebben recht op het dividend van deze subfondsen. Hieronder ziet u hoeveel dividend per subfonds wordt uitgekeerd:

Bruto dividend per participatie
Achmea mixfonds zeer voorzichtig A € 0,32
Achmea mixfonds voorzichtig A € 0,05
Achmea mixfonds gemiddeld A € 0,24
Achmea mixfonds ambitieus A € 0,05
Achmea mixfonds zeer ambitieus A € 0,10
Achmea euro staatsobligaties fonds A € 0,28
Achmea investment grade bedrijfsobligaties fonds A     € 0,32
Achmea wereldwijd aandelen fonds A € 0,62

De subfondsen gaan op 31 mei 2018 ex-dividendOp de dag vóór de "ex-dividend datum" wordt bepaald welke beleggers participaties in bezit hadden. Zij hebben recht op het dividend. Hierna gaat het fonds ex-dividend.. De koers daalt dan door het uitkeren van dividend. Op 7 juni wordt het dividend op uw beleggingsrekening uitgekeerd. Op 8 juni beleggen wij het bedrag opnieuw voor u. Het dividend wordt uitgekeerd met aftrek van 15% dividendbelasting. Deze belasting is verplicht. U kunt de belasting vaak terugvragen bij uw belastingaangifte.

Zeist, 31 mei 2018
Achmea Investment Management B.V., beheerder van Achmea paraplu fonds A
De Directie

Uitnodiging Jaarvergadering Achmea paraplu fonds A

15 mei 2018

Met Centraal Beheer Fondsbeleggen en Centraal Beheer Gemaksbeleggen belegt u in de subfondsen van Achmea paraplu fonds A. Ieder jaar organiseren wij een Jaarvergadering voor Participanten. Wij nodigen u graag uit voor de Jaarvergadering 2018 van:

Achmea mixfonds zeer voorzichtig A;
Achmea mixfonds voorzichtig A;
Achmea mixfonds gemiddeld A;
Achmea mixfonds ambitieus A;
Achmea mixfonds zeer ambitieus A;
Achmea euro staatsobligaties fonds A;
Achmea investment grade bedrijfsobligaties fonds A;
Achmea wereldwijd aandelen fonds A;

Op 30 mei bent u van harte welkom in Zeist

De Jaarvergadering vindt plaats op 30 mei 2018 bij Achmea Investment Management, Handelsweg 2 in Zeist. De bijeenkomst start om 10.00 uur.

Lees meer

De op- en afslag kosten veranderen

28 februari 2018

Bij het aankopen en verkopen van fondsen betaalt u een opslag of afslag. Op 3 april 2018 veranderen wij de op- en afslagen van de subfondsen van Achmea paraplu fonds A.

Bekijk de nieuwe op- en afslagen hier.

Op- en afslagen beschermen de beleggers in een fonds

Als u een fonds koopt of verkoopt, moet het fonds beleggingen kopen of verkopen. Daar zijn kosten aan verbonden. Het zou niet eerlijk zijn als de huidige beleggers in het fonds meebetalen aan deze kosten.

Als er op een dag meer participaties worden gekocht dan verkocht, berekenen we een opslag.

 • Koopt u een fonds, dan betaalt u iets meer dan de waarde van het fonds.
 • En als u verkoopt krijgt u iets meer terug dan de waarde van het fonds.
Als er meer participaties worden verkocht dan gekocht, berekenen we een afslag.
 • Bij een aankoop betaalt u iets minder dan de waarde van het fonds.
En als u verkoopt, krijgt u iets minder terug dan de waarde van het fonds.

Het aanvullend prospectus passen wij op 3 april 2018 aan

De nieuwe op- en afslagen voegen wij toe aan het aanvullend prospectus met een inlegvel. Het nieuwe aanvullend prospectus vindt u vanaf 3 april 2018 op onze website. Hierover brengen wij geen apart nieuwsbericht uit. Bestaande klanten kunnen tot 3 april 2018 onder de bestaande voorwaarden stoppen met beleggen. Wij informeren de AFM over deze verandering.

Het prospectus verandert

31 januari 2018

Op 1 maart 2018 verandert het prospectus van de subfondsen van Achmea paraplu Fonds A. De veranderingen gelden voor alle fondsen van Centraal Beheer Gemaksbeleggen en Centraal Beheer Fondsbeleggen. 3 onderdelen veranderen:

 1. De koerscompensatie verandert


 2. U krijgt een schadevergoeding van ons als wij een foute koers hebben berekend en met deze foute koers uw opdracht hebben verwerkt. Voor elk fonds verandert de koerscompensatie. U krijgt compensatie als de fout groter is dan de drempelwaarde (dit is de procentuele afwijking tussen de juiste koers en de foute koers) van het fonds én de door u geleden schade meer bedraagt dan €3,00. In de tabel hieronder ziet u de drempelwaarden.

  Fonds: Drempelwaarde:
  Achmea mixfonds zeer voorzichtig A 0,49%
  Achmea mixfonds voorzichtig A 0,61%
  Achmea mixfonds gemiddeld A 0,73
  Achmea mixfonds ambitieus A 0,86%
  Achmea mixfonds zeer ambitieus A 1,00%
  Achmea euro staatsobligaties fonds A 0,50%
  Achmea investment grade bedrijfsobligaties fonds A 0,50%
  Achmea mixfonds wereldwijd aandelen fonds A 1,00%

 3. Oproeping jaarvergadering alleen via de website


  De oproeping van de jaarvergadering vindt alleen plaats via de website. De voorwaarden van Achmea paraplu fonds A worden ook hierop aangepast.

 4. Overige aanpassingen


  We hebben bepaalde hoofdstukken op leesbaarheid verbeterd.

Het prospectus passen wij op 1 maart 2018 aan

We maken het nieuwe basis en aanvullend prospectus bekend op onze website. Hierover brengen wij geen apart nieuwsbericht uit. Bestaande klanten kunnen tot 1 maart 2018 onder de bestaande voorwaarden stoppen met beleggen. Wij informeren de Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) over deze veranderingen.

De op- en afslag kosten gaan omlaag

31 augustus 2017

Bij het aankopen en verkopen van fondsen betaalt u een opslag of afslag. Op 1 september 2017 verlagen wij de op- en afslag kosten van de onderstaande subfondsen van Achmea paraplu fonds A:

Fonds Oude op- en afslagen Nieuwe op- en afslagen
Achmea mixfonds zeer voorzichtig A 0,169% 0,142%
Achmea mixfonds voorzichtig A 0,182% 0,155%
Achmea mixfonds gemiddeld A 0,195% 0,168%
Achmea mixfonds ambitieus A 0,203% 0,177%
Achmea mixfonds zeer ambitieus A 0,218% 0,191%
Achmea investment grade obligaties fonds A 0,181% 0,125%

Op- en afslagkosten beschermen de beleggers in een fonds

Als u een Fonds koopt of verkoopt, moet het Fonds beleggingen kopen of verkopen. Daar zijn kosten aan verbonden. Het zou niet eerlijk zijn als de huidige beleggers in het Fonds meebetalen aan deze kosten.

Als er op een dag meer participaties worden gekocht dan verkocht, berekenen we een opslag.

 • Koopt u een fonds, dan betaalt u iets meer dan de waarde van het fonds.
 • En als u verkoopt krijgt u iets meer terug dan de waarde van het fonds.

Als er meer participaties worden verkocht dan gekocht, berekenen we een afslag.

 • Bij een aankoop betaalt u iets minder dan de waarde van het fonds.
 • En als u verkoopt, krijgt u iets minder terug dan de waarde van het fonds.

De op- en afslagen blijven voor twee fondsen gelijk

Voor het Achmea euro staatsobligaties fonds A en het Achmea wereldwijd aandelen fonds A veranderen de op- en afslagen niet.

Het aanvullend prospectus passen wij op 1 september 2017 aan

De nieuwe op- en afslagen voegen wij toe aan het aanvullend prospectus met een inlegvel. Het nieuwe aanvullend prospectus vindt u vanaf 1 september 2017 op onze website.

Het beleid voor staatsobligaties verandert

12 juni 2017

Op 11 juli 2017 passen wij de Beleggingspool Achmea Staatsobligaties Euro aan. Deze subfondsen van Achmea paraplu fonds A beleggen voor een deel of helemaal in deze Beleggingspool:

 • Achmea mixfonds zeer voorzichtig A
 • Achmea mixfonds voorzichtig A
 • Achmea mixfonds gemiddeld A
 • Achmea mixfonds ambitieus A
 • Achmea mixfonds zeer ambitieus A
 • Achmea euro staatsobligaties fonds A

De Beleggingspool Achmea Staatsobligaties Euro belegt passief

De Beleggingspool volgt de benchmark. In bijzondere marktomstandigheden kon van deze benchmark afgeweken worden. In de praktijk wijken wij niet af. Dit is in het beleid aangepast.

Het aanvullend prospectus passen we op 11 juli aan

We maken het nieuwe aanvullend prospectus bekend op onze website. Hierover brengen wij geen apart nieuwsbericht uit. Bestaande klanten kunnen tot 11 juli 2017 onder de bestaande voorwaarden stoppen met beleggen. Wij informeren de AFM over deze verandering.

Fondsen Gemaksbeleggen en Fondsbeleggen keren dividend uit

1 juni 2017

Op 31 mei 2017 was de Jaarvergadering van Participanten van Achmea paraplu fonds A en de subfondsen. In de Jaarvergadering bespraken we het dividend over het boekjaar 2016. Beleggers die op 31 mei 2017 aan het einde van de werkdag participaties van de onderstaande subfondsen hadden, hebben recht op het dividend van deze subfondsen. Hieronder ziet u hoeveel dividend per subfonds wordt uitgekeerd:

Bruto dividend per participatie Uitkering per fonds
Achmea mixfonds zeer voorzichtig A € 0,45
Achmea mixfonds voorzichtig A € 0,09
Achmea mixfonds gemiddeld A € 0,54
Achmea mixfonds ambitieus A € 0,13
Achmea mixfonds zeer ambitieus A € 0,17
Achmea euro staatsobligaties fonds A € 0,36
Achmea investment grade bedrijfsobligaties fonds A € 0,10
Achmea wereldwijd aandelen fonds A € 0,65

De subfondsen gaan op 1 juni 2017 ex-dividendOp de dag vóór de "ex-dividend datum" wordt bepaald welke beleggers participaties in bezit hadden. Zij hebben recht op het dividend. Hierna gaat het fonds ex-dividend. De koers daalt dan door het uitkeren van dividend. Op 7 juni wordt het dividend op uw beleggingsrekening uitgekeerd. Op 8 juni beleggen wij het bedrag opnieuw voor u. Het dividend wordt uitgekeerd met aftrek van 15% dividendbelasting. Deze belasting is verplicht. U kunt de belasting vaak terugvragen bij uw belastingaangifte.

Centraal Beheer nummer 1 in prijsonderzoek Beleggingsmatch

28 mei 2017

Centraal Beheer is de goedkoopste aanbieder van beleggingsfondsen volgens het onderzoek van vergelijkingssite Beleggingsmatch.nl. Andere aanbieders zijn tot 3 keer zo duur. Hierbij de score van een aantal aanbieders. Op beleggingsmatch.nl vindt u het volledige overzicht en meer informatie.

De partijen met de laagste gemiddelde kosten over een periode van 10 jaar:

 • Centraal Beheer Mixfondsen (0,65 %)
 • FitVermogen Gemaksfondsen (0,65 %)
 • Binck alles-in-één-portefeuilles (0,66 %)

De partijen met de hoogste gemiddelde kosten over een periode van 10 jaar:

 • ING Beleggen met Beheer (1,81 %)
 • Nationale Nederlanden (1,68 %)
 • Semmie (1,50 %)

De kosten voor Gemaksbeleggen en Fondsbeleggen veranderen

31 maart 2017

De kosten die veranderen:

 • geen servicekosten
 • geen verkoopkosten
 • verlaging van de aankoopkosten naar 0,30%
 • verhoging van de lopende kosten met 0,25% voor de mixfondsen. Deze kosten zijn verwerkt in de koers.
 • de lopende kosten van de drie overige fondsen in Fondsbeleggen veranderen niet.

Wij willen dat iedereen kan beleggen. Daar horen eenvoudige en lage kosten bij. Met de verandering is beleggen voor meer mensen interessant.

Het prospectus, de fondsvoorwaarden passen we op 1 mei aan

We maken het nieuwe prospectus, de fondsvoorwaarden en de Essentiële Beleggersinformatie bekend op onze website. Hierover brengen wij geen apart nieuwsbericht uit. Bestaande klanten kunnen tot 1 mei 2017 onder de bestaande voorwaarden stoppen met beleggen. Wij informeren de AFM over deze verandering.

Direct openen

Centraal Beheer is een handelsnaam van Achmea Investment Management B.V., K.v.K.nr. 18059537, statutair gevestigd te Zeist. Voor het beheren van beleggingsinstellingen beschikt Achmea Investment Management B.V. over een vergunning van de Stichting Autoriteit Financiële Markten en is zij opgenomen in het register van de AFM onder nummer 15001209.