Fondscodes

Fondsbeleggen

Heeft u uw inlegverdeler niet aanstaan? Dan heeft u voor het aankopen van fondsen in Fonds­beleggen de fondscodes nodig.

Fondscodes voor beleggen zonder inlegverdeler

Fonds Fondscode
Achmea mixfonds Voorzichtig A GMV
Achmea mixfonds Gemiddeld A GMG
Achmea mixfonds Ambitieus A GMA
Achmea mixfonds Zeer ambitieus A GZA
Achmea euro Staatsobligatiesfonds A GES
Achmea investment grade Bedrijfsobligatiesfonds A GIB
Achmea wereldwijd Aandelenfonds A GWA
Centraal Beheer is een handelsnaam van Achmea Investment Management B.V., K.v.K.nr. 18059537, statutair gevestigd te Zeist. Voor het beheren van beleggingsinstellingen beschikt Achmea Investment Management B.V. over een vergunning van de Stichting Autoriteit Financiële Markten en is zij opgenomen in het register van de AFM onder nummer 15001209.