Actievoorwaarden 'Welkomstactie € 65,- bonus 2022’

Ontvang € 65,- bij een inleg van minimaal € 500,-

In deze actievoorwaarden hebben we het over ‘u’ en ‘wij’.

U opent voor het eerst een beleggingsrekening bij Centraal Beheer. U wilt gebruikmaken van de actie 'Welkomstactie € 65,- bonus 2022’.

Wij zijn Centraal Beheer. Wij organiseren deze actie voor nieuwe beleggingsklanten. U begint met beleggen in 1 of meerdere beleggingsfondsen van Centraal Beheer.

 1. De actieperiode loopt van 30 juni 2022 tot en met 20 december 2022. 
 2. U ontvangt 1 keer een bonus van € 65,- als:
  a. u in de actieperiode voor 20 december 2022 voor het eerst een beleggingsrekening opent. En;
  b. u in de actieperiode binnen 1 maand na het openen van uw beleggingsrekening minimaal € 500,- in 1 keer inlegt. Let op: Opent u de rekening in december 2022? Dan moet uw storting voor 30 december op uw beleggingsrekening zijn bijgeschreven. De hoogte van uw inleg toetsen wij voor aftrek van de kosten;
 3. U moet de inleg van € 500,- minimaal 4 maanden beleggen.
 4. Als u in de actieperiode een bedrag opneemt, wordt dit bedrag afgetrokken van uw inleg. U krijgt alleen een bonus als u € 500,- méér inlegt dan u opneemt.
 5. U kunt per persoon 1 keer deelnemen aan deze actie. En u ontvangt maximaal 1 keer de bonus.
 6. U ontvangt de bonus minimaal 4 maanden na uw inleg van minimaal € 500,- op uw beleggingsrekening. U ontvangt de bonus alleen als uw inleg op het moment van uitkeren nog op uw rekening staat. Een voorbeeld: u opent in augustus een beleggingsrekening en legt binnen 1 maand minimaal € 500,- in. Dan ontvangt u de bonus in de loop van januari.
 7. U ontvangt de bonus van € 65,- in het mixfonds Gemiddeld. U kunt uiteraard daarna zelf kosteloos switchen naar een ander fonds.
 8. Wij hebben het recht om de bonus niet uit te keren of terug te vorderen als niet is, of wordt voldaan aan de actievoorwaarden. Of in geval van misbruik.
 9. Deze actievoorwaarden zijn bepaald op 7 juni 2022. En voor het laatst gewijzigd op 21 december 2022. Wij mogen deze actie zonder aankondiging eerder stoppen. En we kunnen de actievoorwaarden op ieder moment wijzigen. Wij publiceren de nieuwe actievoorwaarden dan op centraalbeheer.nl/beleggen.
 10. Deze actievoorwaarden gelden voor de actie 'Welkomstactie € 65,- bonus 2022’. Als u meedoet, zijn deze actievoorwaarden op u van toepassing. Voor het openen van een beleggingsrekening gelden de gebruikelijke voorwaarden.
 11. Doet u ook mee aan de ‘Zomeractie maandelijks beleggen € 50,- bonus’? Dan telt de inleg van € 500,- voor de ‘Welkomstactie € 65,- bonus 2022’ niet mee als periodieke inleg voor de ‘Zomeractie maandelijks beleggen € 50,- bonus’. Doet u aan beide acties mee? Dan doet u dus 2 keer een inleg: € 500,- in de 1e maand en de 1e maandelijkse inleg van minimaal € 75,- binnen 2 maanden). Daarna doet u nog ten minste 5 keer een maandelijkse inleg van minimaal € 75,-. 
 12. Op deze actie en de actievoorwaarden is het Nederlands Recht van toepassing.

Aan beleggen zijn kosten en risico’s verbonden. Uw inleg kan minder waard worden. Lees het prospectus van de fondsen van Centraal Beheer. En het Essentiële-informatiedocument (Eid) per fonds. Hoeveel risico u met uw beleggingen kunt lopen, hangt af van uw situatie. Wij controleren niet of uw keuze bij u past.


Beginnen met beleggen

Eerdere actievoorwaarden