Actievoorwaarden 'Beleggen € 75,- bonus 2019’ 

Ontvang € 75,- bij een inleg van minimaal € 1.000,- 

In deze actievoorwaarden hebben we het over ‘u’ en ‘wij’.

U bent een nieuwe klant en opent een beleggingsrekening bij Centraal Beheer. Of U heeft een bestaande beleggingsrekening bij Centraal Beheer. U wilt gebruik maken van de actie 'Beleggen € 75,- bonus 2019’.

Wij zijn Centraal Beheer. Wij organiseren deze actie voor bestaande en nieuwe klanten van Gemaksbeleggen en Fondsbeleggen. Hiermee belegt u in 1 of meerdere beleggingsfondsen van Centraal Beheer.

 1. De actieperiode loopt van 9 september 2019  tot en met 20 oktober 2019. Om gebruik te maken van deze actie moet uw inleg op deze datum betaald zijn op uw beleggingsrekening.
 2. U ontvangt 1 keer een bonus van € 75,- als:

  • u in de actieperiode een nieuwe beleggingsrekening van Gemaksbeleggen of Fondsbeleggen opent en u in de actieperiode minimaal € 1.000,- inlegt in de fondsen van Centraal Beheer;
  • uw aankoopopdracht van minimaal € 1.000,- uiterlijk 20 oktober 2019 betaald is.
 3. U moet de inleg van € 1.000,- minimaal 6 maanden beleggen in 1 van de fondsen van Centraal Beheer.
 4. U kunt per huishouden 1 keer deelnemen aan deze actie. En u ontvangt maximaal 1 keer de bonus. 
 5. De bonus van € 75,- beleggen wij voor u in de fondsen van Centraal Beheer. U ontvangt de bonus uiterlijk 30 november 2019 op uw beleggingsrekening. 
  Voor Fondsbeleggen ontvangt u de bonus in het Mixfonds Gemiddeld. U kunt dit uiteraard zelf aanpassen. 
 6. Wij hebben het recht om de bonus niet uit te keren of terug te vorderen als niet is, of wordt voldaan aan de actievoorwaarden. Of in geval van misbruik.
 7. Deze actievoorwaarden zijn bepaald op 15 augustus 2019. Wij mogen deze actie zonder aankondiging eerder stoppen. En we kunnen de actievoorwaarden op ieder moment wijzigen. Wij publiceren de nieuwe actievoorwaarden dan op centraalbeheer.nl/beleggen
 8. Deze actievoorwaarden gelden voor de actie 'Beleggen €75,- bonus 2019’. Als u meedoet zijn deze actievoorwaarden op u van toepassing. Voor het openen van een Gemaksbeleggen of Fondsbeleggen rekening gelden de gebruikelijke voorwaarden
 9. Op deze actie en de actievoorwaarden is het Nederlands Recht van toepassing. 
Aan beleggen zijn kosten en risico’s verbonden. Uw inleg kan minder waard worden. Lees op onze website het prospectus van de fondsen van Centraal Beheer. En de essentiële beleggersinformatie per fonds. Hoeveel risico u met uw beleggingen kunt lopen hangt af van uw situatie. Wij controleren niet of uw keuze bij u past.
 1. De actieperiode loopt van 9 september 2019  tot en met 20 oktober 2019. Om gebruik te maken van deze actie moet uw inleg op deze datum betaald zijn op uw beleggingsrekening. 

 2. U ontvangt 1 keer een bonus van € 75,- als:

  • u in de actieperiode op uw bestaande beleggingsrekening van Gemaksbeleggen of Fondsbeleggen minimaal €1.000,- meer inlegt in de fondsen van Centraal Beheer. De waarde van uw rekening op 9 september 2019 is hiervoor het meetpunt. Opnames worden daarvan afgetrokken en switches tussen fondsen en overboekingen tussen verschillende beleggingsrekeningen worden niet meegeteld als extra belegging in onze fondsen;
  • uw aankoopopdracht van minimaal € 1.000,- uiterlijk 20 oktober 2019 betaald is.
 3. U moet de inleg van € 1.000,- minimaal 6 maanden beleggen in 1 van de fondsen van Centraal Beheer.

 4. U kunt per huishouden 1 keer deelnemen aan deze actie. En u ontvangt maximaal 1 keer de bonus. 

 5. De bonus van € 75,- beleggen wij voor u in de fondsen van Centraal Beheer. U ontvangt de bonus uiterlijk 30 november 2019 op uw beleggingsrekening. 
  Voor Fondsbeleggen ontvangt u de bonus in het Mixfonds Gemiddeld. U kunt dit uiteraard zelf aanpassen. 

 6. Wij hebben het recht om de bonus niet uit te keren of terug te vorderen als niet is, of wordt voldaan aan de actievoorwaarden. Of in geval van misbruik.

 7. Deze actievoorwaarden zijn bepaald op 15 augustus 2019. Wij mogen deze actie zonder aankondiging eerder stoppen. En we kunnen de actievoorwaarden op ieder moment wijzigen. Wij publiceren de nieuwe actievoorwaarden dan op centraalbeheer.nl/beleggen

 8. Deze actievoorwaarden gelden voor de actie 'Beleggen €75,- bonus 2019’. Als u meedoet zijn deze actievoorwaarden op u van toepassing. Voor het openen van een Gemaksbeleggen of Fondsbeleggen rekening gelden de gebruikelijke voorwaarden.

 9. Op deze actie en de actievoorwaarden is het Nederlands Recht van toepassing. 

Aan beleggen zijn kosten en risico’s verbonden. Uw inleg kan minder waard worden. Lees op onze website het prospectus van de fondsen van Centraal Beheer. En de essentiële beleggersinformatie per fonds. Hoeveel risico u met uw beleggingen kunt lopen hangt af van uw situatie. Wij controleren niet of uw keuze bij u past.

Centraal Beheer is een handelsnaam van Achmea Investment Management B.V., K.v.K.nr. 18059537, statutair gevestigd te Zeist. Voor het beheren van beleggingsinstellingen beschikt Achmea Investment Management B.V. over een vergunning van de Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) en is zij opgenomen in het register van de AFM onder nummer 15001209.