Actievoorwaarden 'Beleggen € 65,- bonus 2022’  

Ontvang € 65,- bij een inleg van minimaal € 500,-

In deze actievoorwaarden hebben we het over ‘u’ en ‘wij’.

U opent voor het eerst een beleggingsrekening bij Centraal Beheer. U wilt gebruikmaken van de actie 'Beleggen € 65,- bonus 2022’.

Wij zijn Centraal Beheer. Wij organiseren deze actie voor nieuwe beleggingsklanten. U begint met beleggen in 1 of meerdere beleggingsfondsen van Centraal Beheer.

 1. De actieperiode loopt van 19 oktober 2020 tot en met 30 juni 2022. Om gebruik te maken van deze actie moet uw inleg op 30 juni 2022 betaald zijn op uw beleggingsrekening.
 2. U ontvangt 1 keer een bonus van € 65,- als:
  o u in de actieperiode uiterlijk 27 juni 2022 voor het eerst een beleggingsrekening opent;
  o u in de actieperiode minimaal € 500,- inlegt in de fondsen van Centraal Beheer. De hoogte van uw inleg toetsen wij voor aftrek van de kosten;
  o uw aankoopopdracht van minimaal € 500,- uiterlijk 30 juni 2022 betaald is.
 3. De inleg van € 500,- mag u binnen de actieperiode in 1 of meerdere delen betalen.
 4. U moet de inleg van € 500,- minimaal 4 maanden beleggen in 1 of meerdere fondsen van Centraal Beheer.
 5. Als u in de actieperiode een bedrag opneemt, wordt dit bedrag afgetrokken van uw inleg. U krijgt alleen een bonus als u € 500,- méér inlegt dan u opneemt.
 6. U kunt per persoon 1 keer deelnemen aan deze actie. En u ontvangt maximaal 1 keer de bonus.
 7.  U ontvangt de bonus minimaal 4 maanden na uw inleg van minimaal € 500,- op uw beleggingsrekening. U ontvangt de bonus alleen als uw inleg op het moment van uitkeren nog op uw rekening staat. Een voorbeeld: u opent in mei een beleggingsrekening en legt minimaal € 500,- in. Dan ontvangt u de bonus in de loop van oktober.
 8. U ontvangt de bonus van € 65,- in het Mixfonds Gemiddeld. U kunt uiteraard daarna zelf kosteloos switchen naar een ander fonds.
 9. Wij hebben het recht om de bonus niet uit te keren of terug te vorderen als niet is, of wordt voldaan aan de actievoorwaarden. Of in geval van misbruik.
 10.  Deze actievoorwaarden zijn bepaald op 13 januari 2022. Wij mogen deze actie zonder aankondiging eerder stoppen. En we kunnen de actievoorwaarden op ieder moment wijzigen. Wij publiceren de nieuwe actievoorwaarden dan op centraalbeheer.nl/beleggen.
 11.  Deze actievoorwaarden gelden voor de actie 'Beleggen € 65,- bonus 2022’. Als u meedoet zijn deze actievoorwaarden op u van toepassing. Voor het openen van een beleggingsrekening gelden de gebruikelijke voorwaarden.
 12.  Op deze actie en de actievoorwaarden is het Nederlands Recht van toepassing.

Aan beleggen zijn kosten en risico’s verbonden. Uw inleg kan minder waard worden. Lees het prospectus van de fondsen van Centraal Beheer. En de essentiële beleggersinformatie per fonds. Hoeveel risico u met uw beleggingen kunt lopen, hangt af van uw situatie. Wij controleren niet of uw keuze bij u past.

Beginnen met beleggen

Beleggen brengt kosten en risico's met zich mee.
U kunt (een deel van) uw inleg verliezen.

Deze informatie kan reclame bevatten. Lees het prospectus en het Essentiële-informatiedocument (Eid) voordat u een beleggingsbeslissing neemt. Centraal Beheer is een handels­naam van Achmea Investment Management B.V., K.v.K.nr. 18059537, statutair gevestigd te Zeist. En beschikt over een vergunning als beheerder van beleggings­instellingen van de AFM onder nummer 15001209.