Beleggen met minder risico

Beleggen met minder risico

Risicospreiding, zo zit dat

Met Gemaksbeleggen en Fondsbeleggen van Centraal Beheer bepaalt u zelf uw risico. Er is een ruime keuze aan fondsen: van ‘Zeer Voorzichtig’ tot ‘Zeer Ambitieus’. Welk fonds u ook kiest, de specialisten van Centraal Beheer zorgen voor een goede risicospreiding. En zelf kunt u uw risico nóg meer spreiden. Risicospreiding, wat is dat? Wie al zijn geld belegt in aandelen van 1 bedrijf, loopt een groot risico. Het rendement is afhankelijk van het succes van dat ene bedrijf. Wie belegt in meer bedrijven, spreidt zijn risico’s. En wie belegt in aandelen én obligaties spreidt zijn risico’s nog meer. Want als de koersen van aandelen stijgen, dalen de koersen van obligaties vaak. En omgekeerd. Dit is de kern van risicospreiding: ervoor zorgen dat je eventuele verliezen aan de ene kant opvangt met winsten aan de andere kant. En liefst zodanig dat de totale waarde van de obligaties en aandelen stijgt. Daar is vaak wel wat geduld voor nodig. Maar het is om reëel te verwachten dat een mix van aandelen en obligaties op lange termijn meer oplevert dan een spaarrekening. Bij Centraal Beheer belegt u in duizenden bedrijven De fondsbeheerders van Centraal Beheer investeren uw inleg in aandelen en obligaties van duizenden bedrijven. Dat zorgt voor een flinke risicospreiding. Gaat het met het ene bedrijf minder, dan kunnen positieve ontwikkelingen bij andere bedrijven dat goedmaken. Bij de selectie van de bedrijven waarin de fondsen van Centraal Beheer beleggen, is risicospreiding een belangrijk aandachtspunt. De fondsbeheerders investeren uw geld niet in 1 sector, maar in meer sectoren. Niet in 1 land, maar in meer landen. En zo zijn er nog veel meer zaken waar de fondsbeheerders op letten voor een goede risicospreiding. Hoe langer u belegt, hoe groter de kans op een positief rendement U beperkt uw risico ook door langer te beleggen. Er zijn altijd periodes dat aandelen of obligaties in koers dalen. Maar over een langere periode is die kans een stuk kleiner. Dat bewijzen de cijfers van de laatste 20 jaar. Tussen 1999 en 2019 zou u in 91% van elke willekeurige 5-jaarsperiode een positief rendement gehaald hebben. Hoe langer de beleggingsperiode, hoe groter de kans op een positief rendement. Dit betekent niet dat beleggen zonder risico is. De kansen op een positief rendement zijn gebaseerd op cijfers van de afgelopen 20 jaar. Nóg een vorm van risicospreiding: periodiek beleggen! Koersen gaan op en neer. Als u 1 keer een groot bedrag inlegt, heeft u kans dat de koers net op dat moment piekt. En in de periode daarna dus daalt. Wilt u dat risico niet lopen? Leg dan liever elke week of elke maand op een vast moment een kleiner bedrag in. Uiteindelijk koopt u dan tegen een gemiddelde koers. Periodiek beleggen is heel eenvoudig bij Centraal Beheer.

Periodiek beleggen kan gevolgen van een crisis beperken

  • Had u kort voor het begin van de kredietcrisis in 2007 een bedrag van € 3.000,- ingelegd. Dan was uw belegging eerst flink in waarde gedaald. Maar toch had u 5 jaar later nog een rendement (na 0,6% kosten) van circa € 400,- behaald.
  • Had u gekozen voor een periodiek beleggen, met een inleg van € 50,- per maand? Dan had, gerekend over de € 3.000 die u uiteindelijk investeert, tussentijds maar een zeer beperkt verlies geleden. En na 5 jaar had u € 500,- rendement gehaald, meer dan met een eenmalige inleg.
Grafiek rendementsverschil tussen eenmalig en periodiek beleggen
Waardeontwikkeling gebaseerd op portefeuille met 50% aandelen (MSCI World Net Total Return in euro) en 50% obligaties (Barclays Euro Aggregate Treasury Total Return Index) en 0,6% kosten per jaar.
 
Bij Centraal Beheer kunt u kiezen uit Gemaksbeleggen en Fondsbeleggen
Gemaksbeleggen met 3 mixfondsen
Gemaksbeleggen met 3 mixfondsen
Onze fondsbeheerders beleggen het geld in de mixfondsen. Zo hoeft u zelf niet dagelijks de beurs bij te houden. U belegt in het mixfonds van uw eigen keuze. Meer over Gemaksbeleggen
Fondsbeleggen biedt u ruime keuze
Fondsbeleggen biedt ruime keuze
U heeft meer regie. U kunt kiezen uit 8 fondsen, waarover u uw inleg verdeelt. U kunt in alle 8 fondsen tegelijk beleggen of uw geld over 2 of meer fondsen verdelen. Meer over Fondsbeleggen